Kauno I dekanato karitietės minėjo Caritas Lietuvoje 30 – tį

Rugsėjo 20 – osios popietę Kauno I dekanato karitiečiai minėjo Caritas Lietuvoje 30 – tį Kulautuvoje. Šventė – savita ir nekasdieninė. Tai buvo šabo diena, per kurią žydai sako: „Dievas, kuris yra manyje tesiilsi“.
Čia nuostabi aplinka bei ramybė tarsi kvietė: sustokite, pamatykite, pailsėkite ir pušų viršūnės savo lingavimu tam pritarė.
Į susitikimą atvykę Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas ir Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius dėkojo karitietėms už tarnystės dovaną labiausiai reikalingiems žmonėms, džiaugėsi jų veikla, kuri vienybėje su Viešpačiu daro didžius darbus. Taip pat, savo nuoširdžią padėką, savo mieloms kolegėms išreiškė Kauno I dekanato Caritas vedėja O. Virbašiūtė.
Parapijų karitietės dalijosi savo veiklos turtais, įžvalgomis į ateitį, džiaugėsi, kad pagalbos atėjęs žmogus pakyla naujam gyvenimui ir net pats įsijungia į Caritas gretas.
Karitiečių širdies turtus lydėjo skambi daina ir smagūs šokiai. Pailsėję ir sustiprėję vėl išeiname į gyvenimo kelius…

Informacija Kauno I dekanato vedėjos O. Virbašiūtės