Parapijų Caritas ir jaunimo atstovai kartu mokėsi organizuoti savanorišką veiklą

Š. m. birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos salėje vyko mokymai savanoriškos veiklos koordinavimo tema, kuriuos organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiaudamas su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centru. Daugiau nei 50 Carito ir jaunimo atstovų iš Kauno arkivyskupijos Kauno I ir II, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko dekanatų parapijų, vadovaujami mokymų vadovės dr. Neringos Junčytės – Kurapkaitienės, susipažino su savanoriškos veiklos ypatumais, savanorių motyvavimo galimybėmis, savanoriškos veiklos organizavimo, savanorių kvietimo ir palydėjimo aspektais. Mokymo metu teorinius įvadus keitė praktiniai pratimai, tokie kaip „Aklo vedžiojimas“, „Savanorius kviečiančių organizacijų mugė“, ir jų aptarimas grupelėse.

Tokio tipo mokymai, kuriuose kartu dalyvautų Carito ir jaunimo atstovai buvo surengti tikslingai, siekiant padrąsinti parapijų karitiečius aktyviau į gailestingumo tarnystės akcijas kviesti jaunuolius, tuo būdu sudarant parapijų jaunimui praktiškai išreikšti ir liudyti tikėjimą.

Šie mokymai yra dalis Lietuvos Caritas kartu su vyskupijų Caritas centrais įgyvendinamo projekto, skirto stiprinti Caritas veiklą vyskupijose. Projekte dar numatyti mokymai lėšų telkimo ir socialinės veiklos plėtojimo temomis, taip pat numatoma parengti Carito savanoriškos veiklos organizavimo aprašą ir socialinių veiklų galimybių žemėlapius skirtingose vyskupijose. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.