Susitikimas su katalikiškais vaikų dienos centrais

Kauno arkivyskupijos parapijose veikiančių vaikų dienos centrų atstovų susirinkimas: glaudžiau bendradarbiauti su parapijų Caritas.

Š. m. gegužės 20 d. Kauno arkivyskupijos Caritas centre vyko pasitarimas katalikiškų vaikų dienos centrų veiklos koordinavimo ir stiprinimo klausimais. Senamiesčio vaikų dienos centro, Kauno Palaiminto J. Matulaičio, Karmelitų, Palemono parapijose (Palemone seserų saleziečių) , o taip pat Rumšiškių ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijose veikiančių vaikų dienos centrų atstovai kartu su Kauno ark. Caritas vadovais aptarė vaikų dienos centrų ir parapijų Caritas bendradarbiavimo iššūkius ir galimybes, papildomo finansavimo ir kompetencijų stiprinimo galimybes bei vaikų apsaugos politikos gairių įgyvendinimo klausimą.

Visų pirma buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad parapijose prasminga labiau koordinuoti artimo meilės tarnystėje besidarbuojančių organizacijų, grupių ir institucijų veiklas, siekiant veiksmingesnės pagalbos stokojantiems  ir didesnio parapijos bendruomenės įsitraukimo.

Susirinkimo dalyviams buvo pristatytos vaikų dienos centrų veiklos stiprinimo galimybės, kurias siūlo Lietuvos Caritas – t.y. papildomas veiklos finansavimas tokiems vaikų dienos centrų poreikiams, kurių negalima patenkinti iš kitų finansavimo šaltinių, o taip pat vaikų dienos centrų darbuotojų gebėjimų stiprinimas.

Trečioje pasitarimo dalyje vaikų dienos centrų atstovams buvo trumpai pristatytas Lietuvos Caritas patvirtintas Vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų apsaugos politikos dokumentas, pateikta informacija apie artimiausioje ateityje planuojamus vaikų dienos centrų darbuotojų mokymus, kurių metu bus gilinamasi į šio dokumento nuostatų taikymą praktikoje.

Pasitarimo pabaigoje organizatoriai pristatė Lietuvos Caritas parengto ir kartu su vyskupijų Caritas centrais įgyvendinamo Caritas tinklo institucinio stiprinimo projektą, skirto savanoriškos veiklos koordinavimo, lėšų telkimo, socialinės veiklos planavimo ir vykdymo gebėjimų didinimui. Atkreiptas dėmesys, kad pirmus mokymus savanoriškos veiklos koordinavimo tema Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiaudamas su Kauno ark. Jaunimo centru organizuos š. m. birželio 12 d. Kaune. Tikimasi, kad glaudesnis karitiečių ir jaunimo vadovų bendradarbiavimas prisidės prie parapijų bendruomenių aktyvinimo.