Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo mokymai – rekolekcijos pasitinkant rudenį

2019 m. rugpjūčio 19 – 21 dienomis vyko Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo mokymai – rekolekcijos, kurių metu jaunimas patirdamas bendrystę gilino žinias apie savanorystės galimybes parapijoje, taip pat kartu jaunimas bandė suprasti Benedikto XVI (2006) enciklijoje „Deus Caritas est“ kalbą, kad giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu (kerygma-martyria), sakramentų šventimu (leiturgia), gailestingosios meilės tarnyba (diakonia). Šios užduotys viena kitą sąlygoja ir negali būti viena nuo kitos atskirtos. Labai norime padėkoti Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriui Arūnui Kučikui, kad jis jaunimui pravedė mokymą tokia svarbia tema. Taip pat, rekolekcijų metu parapijos jaunimas šventė Šv. Mišias, kurias aukojo klebonas Dainius Lukonaitis. Ir galiausiai, visi kartu džiaugėsi galėdami kartu leisti laiką, žaisti bei kurti.
Šie mokymai – rekolekcijos yra dalis socializacijos programos “Gera būti geru”. Jie yra skirti stiprinti vaikų dienos centrų savanorių kompetencijas. Projektas finansuojamas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.