Kauno Caritas atstovų ir Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas: glaudžiau bendradarbiauti

Š. m. balandžio 11 d. Kauno arkivyskupijos Caritas vadovai, Kauno I dekanato parapijų Caritas vadovai ir dekanato koordinatorė lankėsi Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų centre, kur susitiko su Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorėmis Kauno m. seniūnijose.
Susitikime Kauno ark. Caritas direktorius Arūnas Kučikas pristatė Kauno ark. Caritas organizaciją, jos misiją, Caritas veiklą parapijų bendruomenių ir institucijų lygmenyje, akcentavo gero ryšio ir bendradarbiavimo su savivaldybės institucijomis svarbą, sprendžiant konkrečių pagalbos reikalingų žmonių problemas. Dekanato ir parapijų karitietės atkreipė dėmesį į jų globojamų žmonių patiriamus sunkumus, pvz, gyvenamosios vietos neturinčius asmenis, ypač grįžtančius iš užsienio ir neturinčius kur prisiglausti.

Savo ruožtu, Socialinių paslaugų centro atstovės pristatė savo struktūrą, pagrindines gyventojams teikiamas paslaugas. Socialinio darbo organizatorės atkreipė dėmesį, kad joms sunku greitai suteikti reikiamą pagalbą asmenims, nes reikalingų dokumentų tvarkymas ir pagalbos poreikio derinimas užima laiko. Todėl tokiais atvejais šiems žmonėms ypač būtų reikalingas Caritas įsitraukimas – tiek konkreti materialinė parama, tiek savanorių palaikymas. Labiausiai reikalingas yra vyresnio amžiaus vienišų, ligotų asmenų lankymas jų namuose, pagalba aprūpinant produktais, palaikant tvarką artimoje aplinkoje. Savivaldybės institucijų teikiamų paslaugų tokiems asmenims suderinimas gali užimti vieną, du mėnesius, todėl būtų svarbu tą laiką asmenims teikti savanorišką pagalbą.

[envira-gallery id=”1797″]

Antroje susitikimo dalyje Kauno ark. Caritas direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė – Lindžienė pristatė Caritas vykdomą ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą, skirtą socialinę atskirtį patiriančių žmonių grįžimui į visuomenę ir darbo rinką. Socialinio darbo organizatorės buvo pakviestos nukreipti į projekto veiklas į jas besikreipiančius ir tokių paslaugų reikalingus žmones.
Susitikimo pabaigoje buvo sutarta pasikeisti aktualiais Kauno m. seniūnijų socialinio darbo organizatorių ir Kauno I dekanato parapijų Caritas vadovių kontaktais, paskatinti bendradarbiauti bendruomeniniam lygmenyje, o iškilus kokiems nors trukdžiams ir instituciniame lygmenyje. Kauno ark. Caritas vadovas priminė susitikimo dalyvėms apie popiežiaus Pranciškaus iniciatyva lapkričio mėn. minimą Vargstančiųjų dieną, kvietė savivaldybės socialinių institucijų darbuotojas dalyvauti šios dienos minėjimo renginiuose ir tuo būdu permąstyti socialinės pagalbos prasmę bei palaikyti motyvaciją dirbant vargo mažinimo srityje.