Caritas rekolekcijos Palemono parapijos namuose

2019 sausio 28-29 dienomis Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose rinkosi į rekolekcijas, kurių leitmotyvą ”Taisykite Viešpačiui kelią“ pasufleravo Kauno arkivyskupijoje pradėta sielovados iniciatyva „Keliaukime kartu su popiežiumi Pranciškumi“.

Pirmoje dalyje Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė – Kneižienė rekolekcijų dalyviams pristatė minėtos sielovados programos medžiagą sausio mėnesiui, padėjo apmąstyti Jono Krikštytojo asmenį ir misiją, įsigilinti į dykumų tėvų mintis ir patirtį, prisiminti ir geriau suprasti popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje išsakytas mintis, susieti iškilusias mintis su asmenine ir Caritas bendruomenės patirtimi.

Dienos pabaigoje rekolekcijų dalyviai drauge meldėsi Liturgines valandas, giedojo. Diena užbaigta vakariene ir pokalbiais, skirtais pasidalinti prisiminimais ir aktualijomis prie arbatos puodelio.

[envira-gallery id=”1760″]

Antroji diena prasidėjo bendra rytine Liturginių valandų malda, pusryčiais. Vėliau su rekolekcijų dalyviais savo įžvalgomis ir patirtimi dalinosi VšĮ „Kauno hospiso namai“ direktorė Kristina Krasko. Pranešėja išsamiau pristatė hospiso judėjimą, savo organizaciją, remdamasi pavyzdžiais aptarė sergančiųjų ir paskutinį gyvenimo etapą išgyvenančių žmonių poreikius, jiems specialistų ir savanorių teikiamos pagalbos pobūdį ir ypatumus, savanorių paieškos, telkimo ir motyvavimo būdus. Svarbus buvo ir pačios Kristinos tikėjimo liudijimas, atradus pašaukimą palydėti sergančius žmones paskutiniame jų gyvenimo kelionės etape. Atvirai ir jautriai pristatyta tema paskatino Caritas bendradarbius pasidalinti savo mintimis, patirtimi ir įžvalgomis.

Paskutinė rekolekcijų dalis buvo skirta Susitaikymo sakramento šventimui ir šlovinimui, kurių kulminacija – bendras Eucharistijos šventimas, vadovaujamas Palemono parapijos vikaro kun. Vidmanto Balčaičio. Rekolekcijos baigėsi pietumis ir pasidalinimu bei pasvarstymu, ką ateityje reikėtų daryti, kad rekolekcijose dalyvautų daugiau Caritas bendradarbių.

Caritas rekolekcijose dalyvavo viso 18 Caritas bendradarbių iš Kauno arkivyskupijos dekanatų ir mieste veikiančių Caritas programų/institucijų.