Kauno I dekanato Caritas adventinė popietė

Baigiantis 2018 metams, gruodžio 18 d. Kauno I dekanato Caritas adventinę popietę pradėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo  Kauno I dekanato dekanas monsinjoras kun. Vytautas Grigaravičius. Dekanas ne tik dėkojo už pasiaukojimą besidarbuojant savo parapijose, bet nuolatinai priminė  kaip yra svarbu darant gerus darbus atlikti su meile, rodyti Dievo gailestingumą kiekvienam sutiktajam, kad mes būtume atpažinti, savo aplinkoje, kurie neštumėme Kristaus Gerąją Naujieną.

Šioje šventėje dalyvavo Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Kauno Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Kauno Caritas parapijų aktyvinimo programos koordinatorė  Milita Žičkutė-Lindžienė, dekanato Caritas vedėja Ona Virbašiūtė, bei Kauno I dekanato parapijų Caritas vadovės.

Sveikinimo žodį tarė Kauno Caritas direktorius Arūnas Kučikas, dėkodamas visiems už  nuolatinę tarnystę savo parapijos bendruomenėje, linkėjo pasitikėjimo, giedrumo laukiant mūsų Viešpaties Jėzaus gimimo šventės.

Susitikimo metu pasveikinome Gerojo Ganytojo parapijos  Caritas vedėją Nataliją Gužinskienę,  kuri minėjo gražų jubiliejų.

Laužydami kalėdaitį, dėkojome už buvimą kartu, linkėjome vieni kitiems gausių Dievo malonių  ir prasmingų ateinančių palaimintų Dievo metų.

Kauno I dekanato informacija

[envira-gallery id=”1746″]