Naujienos iš Caritas dienos centro Partizanų g 5.

Caritas dienos centro užimtumo paslaugos benamystę išgyvenantiems asmenims Kauno mieste teikiamos jau tris metus. Per šį laiką sutikta 370 asmenų, kurie išgyvena sudėtingus ir krizinius momentus, o dažnu atveju tiesiog blaškosi gatvėmis be savos vietos ir galimybės nurimti šiltuose namuose.

Dienos centras yra ta erdvė, kurioje gali susitikti tie žmonės, kurie išgyvena benamystę, bei tie asmenys, kurie dovanoja savo laiką savanoriaudami, per šiuos susitikimus gimsta šaunių idėjų, ką galime kartu nuveikti.

Dalinamės keletu įvykių, kurie vyko pastaruoju metu.

Rugsėjo mėnesį kartu su savanoriais ir lankytojais dalyvauta Šiluvos atlaiduose, kur diskutuota su atlaidų dalyviais tema „Žmogus be namų, kam tai rūpi?“. Tuo pačiu buvo dienos centro veikla perkelta į Šiluvoje esančią Caritas palapinę, kur buvo ruošiamos dekoracijos, šlifuojami kryželiai, dienos centro lankytojai ir savanoriai grojo gitara ir dainavo giesmes bei bendravo su sutiktais žmonėmis.

Taip pat rugsėjo mėnesį dienos centre vyko šaškių turnyras, kuris įtraukė daugumą dienos centro lankytojų į šią veiklą. Šaškės yra vienas iš mėgiamų žaidimų, kuris leidžia ir pabendrauti bei šiek tiek pamąstyti tarpusavyje pasivaržant. Vien per šiuos metus yra sužaistos 1937 šaškių partijos.

 

Spalio mėnesį kartu su labiausiai prisidedančiais prie tvarkymosi dienos centre vykta į Birštoną aplankytas sakralinis muziejus. Lankytojai dienos centre yra skatinami įsitraukti į savanorystę, t.y. padeda tvarkytis, atlieka kitus reikalingus darbus. Taip pat skatinami įsitraukti į savanorystę ir už dienos centro ribų, kad pamažu galėtų atkurti savuosius įgūdžius.

Spalio mėnesį buvo aukojamos šv. Mišios dienos centre, jas aukojo kun. Andrius Končius, vėliau dar pasilikęs su lankytojais pabendrauti. Dienos centre kiekvieną antradienį yra maldos laikas, kartais šiame laike sulaukiama svečių, kurie leidžiasi į bendrą diskusiją su lankytojais.

Lapkričio mėnesį dienos centras pradėjo išvyka į Karmėlavos kapines, kur aplankė ir tvarkė neatpažintų asmenų kapus, ši išvyka buvo jautrus ir svarbus akcentas lankytojams.

Gruodžio mėnesį pasitikome sulaukę gausių svečių iš Kauno Vyturio gimnazijos. Atvyko 11 moksleivių, kartu su savo mokytojomis. Jie prisiėmė konkrečias atsakomybes dienos centre, t.y. tvarkė knygų lentyną, rūšiavo drabužius, gamino Advento kalendorių, padėjo gaminti kryželius, darė molio dirbinius, padėjo skaičiuoti statistiką bei padėjo tvarkyti patalpas valgykloje.

Vykta pas ilgametį Caritas savanorį Algimantą Jakelį, į jo rankų darbo žvakių fabrikėlį („Jakelio žvakės“), ten dienos centro lankytojai priimti labai šiltai, ne tik sužinojo naujų dalykų apie žvakių gamybą, bet ir patys turėjo galimybę pasigaminti žvakeles pagal savo norą.

Taip pat sulaukta ypatingų svečių iš Lietuvos advokatūros, kurie dalyvavo advokatūros savaitėje, per kurią teikė nemokamas konsultacijas visiems to pageidaujantiems. Atvyko advokatai Dalius Gintautas ir Odeta Ragauskienė. Lankytojai konsultuoti teisiniais klausimais. Tai puiki iniciatyva, kuri suteikia galimybę gauti reikalingus atsakymus ir palydėjimą.

Džiugu, kad dienos centre nuolat turime praktikas atliekančių studentų, kurie turi galimybę įgyti praktinių įgūdžių, o tuo pačiu ir dienos centrui dovanoja naujų idėjų, bei galimybių. Nuo rudens dienos centre praktiką atliekantis Domas kvietė dalyvius keliauti bendrystės kelionę per molio dirbinius, kas leidžia rankų darbu sukurti gražius dalykus, o tuo pačiu ir išgyventi kūrybos procesą. Praktikantas Jurgis pasižymėjo sąžiningumu ir kruopštumu atlikdamas konkrečias užduotis su dokumentų pildymu, drąsiai reiškė savo mintis, pasitikėjo savimi bei nebijojo kurti ryšį su dienos centro lankytojais bei savanoriais . Praktiką atliekantis seminaristas Liutauras su lankytojais aktyviai bendravo, diskutavo bei kūrė ryšį prie bendro sriubos dubenėlio kartu pietaudamas. O pasibaigus praktikai pasikvietė dienos centro lankytojus ir savanorius aplankyti Kauno kunigų seminarijos, bei papasakojo apie jos istoriją, žymius auklėtinius, buvusius ir esamus kunigus. Praktikantas Laimis per bendrą maldos laiką įsiliejo į diskusijas ir vertybių aptarimą.

 

 

Taip pat savanoriai apsilankantys dienos centre ne tik bendravo, diskutavo ir kartu buvo su lankytojais, tačiau ir kūrė bendrus dalykus, kurie gražina ne tik dienos centro patalpas, tačiau ir sukuria mažas dovanėles, kurias galima dovanoti kitiems. Net ir tie, kurie regimai nieko neturi, gali labai daug dovanoti, tą liudija ši bendrystė ir veikla. Vienas tokių pavyzdžių – pasaulinė vargstančiųjų diena, kurios metu dienos centre pagaminti rankdarbiai – kryželiai – buvo padovanoti Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams seminaristams.

Gruodžio 18 – 22 dienomis „Benamių ir nuteistųjų integracijos“ programos darbuotojai ir savanoriai dalyvavo Lietuvos Caritas rengiamoje „Gerumas mus vienija“ akcijoje. Akcijos tikslas buvo skatinti žmones prisidėti prie pagalbos vargstantiems įsigyjant Vilniuje gamintas rankų darbo žvakeles bei pristatyti programą ir jos veiklas.

Jei nori tuo įsitikinti tuo, kad vyksta, esi kviečiamas atvykti į dienos centrą Partizanų g. 5, įėjimas iš namo galo. Kiekvieną darbo dieną 8.30-12.30. Daugiau informacijos gali rasti pasinaudojęs Facebook socialiniu tinklu ir apsilankęs puslapyje „caritas.dc.partizanu5“.

Dienos centro veiklą remia Kazickų Šeimos Fondas.