Šilainių ir Vilijampolės parapijų Caritas renginiai

2017-12-30 Kauno Šv. Dvasios parapijos renginys „Ištiesk gerumui ranką“

Kaip gera sulaukti netikėtos staigmenos, draugiško vizito arba gauti dovanų. Tokių poelgių laukiame iš mylimųjų, šeimos narių ar draugų. Tačiau dar maloniau, gerumą dovanoti nepažįstamiems. Su tokia intencija gruodžio 30 d. Šventosios Dvasios parapijos namuose vyko Carito organizuojamas kasmetinis šventinis renginys „Ištiesk gerumui ranką“, skirtas parapijoje sunkiau gyvenantiems žmonėms. Gerumo akcijos organizatorių pagrindinė renginio idėja buvo pralinksminti nuliūdusius, šventiniu laikotarpiu nepamiršti dėmesio laukiančių pagyvenusių ir vienišų žmonių ir nustebinti mažuosius renginio lankytojus.

Į šventiškai išpuoštus parapijos namus susirinko gausus būrys vaikų su tėveliais, atėjo vieniši senoliai, negalią turintys asmenys. Renginio vedėja Rasa Gavenavičienė kvietė visus linksmai nusiteikti ir kurti gražią pasaką kartu. Kauno I dekanato vedėja Ona Virbašiūtė uždegė Gerumo, Dosnumo ir Supratimo Carito žvakę taip skelbdama renginio pradžią. Visus susirinkusius sveikino parapijos klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas ir Kauno Caritas direktorius Arūnas Kučikas. Šilainių parapijos Caritas vedėja – Danutė Matulaitienė dėkojo visiems savanoriams ir rėmėjams prisidėjusiems prie Carito kasdienės veiklos. Džiaugėsi, kad tik drauge gali gerokai daugiau padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Dėkojo aktoriams, dainininkams, renginio įgarsintojams, visiems prisidėjusiems prie renginio „Ištiesk gerumui ranką“.„Visi atlikėjai sutiko dainuoti be honoraro ir taip prisidėjo prie kilnios misijos“, – sakė „Ištiesk gerumui ranką“organizatorė Carito vedėja Danutė Matulaitienė. Renginyje netrūko geros nuotaikos bei tikrų emocijų. Savo dainomis visus Šilainių parapijos žmones parodyti gerumą ragino Mindaugas Mickevičius – Mino, Arvydas Martinėnas – Vudis, grupė „16Hz“ir kiti.

Renginio metu akordeonu grojo jaunasis atlikėjas Justas Gudašius. Aktorė Audronė Daugėlytė iš Kauno valstybinio lėlių teatro sukvietė visus šventės mažuosius į nuostabią pasaką, kurios metu vaikai ne tik klausėsi pasakos, bet ir dalyvavo joje atlikdami įvairias užduotis. Savo dainomis džiugino Mindaugas Mickevičius – Mino, kuris atlikęs muzikinį pasirodymą įteikė vaikams dovanėles nupiešusiems namuose Gerumo angelą. Toliau koncertą tęsė Arvydas Martinėnas – Vudis, grupės „16Hz“ vyrai: Petras Jucevičius, Robertas Jucevičius, Skaidrius-Hardas Varslauskas, ir žinoma, šventės pabaigoje atvyko Kalėdų senelis, kuris  klausė vaikų išmoktų eilėraštukų, dainelių ir už tai jiems davė dovanų.

Renginio pabaigoje 63 šeimos sulaukė dovanų. Visiems labai patiko pabūti drauge renginyje, pasidžiaugti šventine nuotaika.

[envira-gallery id=”1386″]

2018 m. sausio 7 d. minint Trijų Karalių šventę , Vilijampolės parapijos ,,Caritas“  savanoriai suorganizavo šventinį rytmetį socialiai remtinų šeimų vaikams. Prie vaišėmis paruošto stalo, susirinko gausus būrelis vaikučių. Bendra malda šventę pradėjo vikaras kun. Benas Audrius Martusevičius. Pasisotinę vaikučiai, smagiai dainavo daineles, deklamavo eilėraščius ir linksmai šoko ratelius, kartu su Vilijampolės parapijos jaunimo choro vargonininke Naira Dirsiene ir jaunimo vadove Ugne Dirsyte. Šventei baigiantis ,,Caritas‘‘ pirmininkė Albina Kavaliauskienė padėkojo parapijos klebonui Jonui Bujokui už visapusišką palaikymą ir paramą. Taip pat visiems šventės dalyviams už nuotaikingą buvimą kartu, gerą nuotaiką ir išdalino vaikučiams dovanėles.  Kaip gera pajausti, kad vaikučių širdelėse gerumas turi atgarsį.

[envira-gallery id=”1392″]