2018-01-14 Renginys minint Pasaulinę pabėgėlių ir migrantų dieną

Antrą sausio mėnesio sekmadienį Bažnyčia mini Pasaulinę pabėgėlių ir migrantų dieną. „Žinioje, skirtoje šiai dienai, Popiežius Pranciškus kviečia mus neužmiršti, kad „kiekvienas ateivis, pasibeldžiantis į mūsų duris, yra proga susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris tapatinasi su kiekvienos epochos priimtais ar atstumtais ateiviais“ (plg. Mt 25,35.43). Kaip atsaką į šiuolaikinės migracijos iškeltus iššūkius, šv. Tėvas savo žinioje paskelbia keturis principus, kurių visi turėtume laikytis. Tie keturi principai – tai drauge ir Bažnyčios mokymo nuostatos: priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti tuos, kuriems labiausiai reikia gelbstinčios, ištiestos pagalbos rankos ir užjaučiančios širdies“ (iš Lietuvos vyskupų laiško).

Kauno arkivyskupo L.Virbalo iniciatyva Pabėgėlių ir migrantų diena buvo minima ir Kauno arkivyskupijoje. Sausio 14 d. šia intencija buvo meldžiamasi 12.00 val. šv.Mišiose Kauno Katedroje, o po to tikintieji buvo kviečiami į teminį susitikimą Kauno ark. Jaunimo centro salėje. Kauno ark. Caritas organizacijos surengtame susitikime dalyvavo keletas pabėgėlio statusą turinčių ir šiuo metu Lietuvoje gyvenančių žmonių, kurių integracija į visuomenę rūpinasi Kauno ark. Caritas tam tikslui pradėjęs vykdyti Užsieniečių integracijos programą.

Susitikimo metu, kuriame vyravo neformali ir draugiška atmosfera, dalyvius sveikinęs Kauno arkivyskupas atkreipė dėmesį į sudėtingą pabėgėlių ir migrantų situaciją, kurią pokario laikotarpiu yra patyrę ir Lietuvos žmonės, apie atvirumo, žmogiško bendravimo ir neformalios pagalbos svarbą, palengvinančią namų netekusių ar juos palikusių žmonių dalią.

[envira-gallery id=”1432″]

Užsieniečių integracijos programos koordinatorė Erika, teikianti praktinę pagalbą Kauno regione apsigyvenimo galimybių ieškantiems Caritas globojamiems asmenims, pasidalino veiklos šioje srityje patirtimi, ypač akcentuodama šių žmonių atvirumą, šiltą nusiteikimą ir net laikinuose namuose rodomą svetingumą.

Savo neilgo gyvenimo mūsų šalyje patirtį pristatė susitikimo svečiai, dėkodami už galimybę atvykti, už gaunamą pagalbą, už jų atžvilgiu rodomą gerą valią. Kita vertus, jie atkreipė dėmesį į tai, kad atviriau bendrauti su vietiniais gyventojais trukdo kalbos barjeras, tam tikras vietinių uždarumas nepažįstamos kultūros žmonėms. Patirtis rodo, kad ėmus bendrauti asmeniškai švelnėja išankstinės nuostatos ir baimės.

Susitikimo metu buvo bendraujama lietuvių, anglų, arabų ir rusų kalbomis (vertėjavo arabų ir anglų kalbas mokantis ir šiuo metu Kauno sveikatos mokslų universitete studijuojantis jaunuolis,  vienas svečias gana gerai mokėjo rusiškai). Renginį organizavusi Caritas komanda po valandėlės pakvietė bendravimą pratęsti prie kavos ir arbatos. Nors nebuvo iš anksto planuota, susitikimo pabaigoje svečiai padainavo tradicinę dainą ir pašoko tradicinį šokį. Vėliau programos koordinatorė Erika su svečiais aplankė gražiausias Kauno senamiesčio ir centro vietas, nors pasivaikščiojimo trukmę sutrumpino lauke spaudžiantis šaltis.