Caritas susikaupimo dienos

2018 sausio 22-23 dienomis Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai Pažaislio vienuolyno komplekse susirinko į Susikaupimo susitikimą, kurio leitmotyvas buvo viena iš esminių Caritas buvimą ir veiklą grindžianti Evangelijos eilutė – „Iš tiesų sakau Jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 31-46).

Pirmoje dalyje Šiaulių vyskupijos Caritas vadovas kun. Tomas Janavičius vedė susirinkusius Senojo Testamento tekstais, atskleisdamas Dievo įsakymų esmę, svarstydamas jų raišką mūsų kasdienybėje. Vėliau kvietė pamąstyti apie žmogaus prigimtinį, polinkius ir baimes, iš kur kyla noras „gaminti aukso veršį“. Galiausiai buvo prieita prie pranašų pašaukimo ir veikimo prasmės, jų nepatogios ir nelengvos žinios, skirtos to meto žmonėms. Kun. Tomas atkreipė dėmesį į tai, kad ir Caritas veikimas bei atstovaujama žinia ne visada yra lengva ir patogi, ypač tampant teisingumo ir gailestingumo besišaukiančių vargstančiųjų balsu Bažnyčioje ir visuomenėje.

Dienos pabaigoje švęstas Susitaikinimo sakramentas ir šv. Mišios. Taip pat skirtas laikas asmeniniam pabuvimui adoracijoje šlovinant ir dėkojant Kūrėjui už gautas dovanas. Diena užbaigta bendru pasidalinimu bei filmų seansu.

[envira-gallery id=”1440″]

Antroji diena prasidėjo dar tamsoje, kai dalis komandos per sniegą, kaip ir kadaise čia gyvenę vienuoliai, keliavo į šv. Mišias, kurias šventė kartu su Pažaislio vienuolyno seserimis.

Vėliau buvo skirtas laikas Caritas tapatybės apmąstymams ir pasidalinimui grupelėse. Siekiant gilesnių įžvalgų buvo remtasi Ispanijos Caritas tapatybės aprašymu, kuriame išsamiai aptariamas Caritas teologinis, bažnytinis, socialinis kontekstas, kasdienės veiklos principai ir būdai. Mažesnėse grupelėse pasidalinta asmeninėmis įžvalgomis apie asmeniškai patiriamą Caritas tikrovę.

Galiausiai kiekvienas susitikimo dalyvis apsvarstė ir įvardino savo vietą Caritas, kaip žmogaus pavidalo struktūroje. Džiaugiamės, kad Caritas žmogus turi akis, ausis, plaukus, smegenis, šypseną, rankas, kojas, širdį, kepenis, bei kojos pirštelį. Tai leidžia suprasti, kad kiekvienas Caritas bendradarbis atneša savo talentus ir dovanas į bendrą Caritas kūną ir todėl kartu esame pajėgūs kurti gailestingumo darbais paremtą veikimą.

Caritas susikaupimo susitikime dalyvavo viso 17 Caritas bendradarbių iš Kauno arkivyskupijos dekanatų ir mieste veikiančių programų/institucijų.

[envira-gallery id=”1447″]