Susitikimas Ukmergės dekanate

Susitikimas Ukmergės dekanate

 2017 m. kovo 30 d. Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas ir bendruomeninių veiklų koordinatorė Milita apsilankė Ukmergės dekanate. Susitikime dalyvavo Ukmergės dekanato dekanas kun. Vaidas Bartkus, dekanato Caritas koordinatorė Oksana Daunoravičienė ir dekanate veikiančių parapijų Caritas savanorės.

UKMERGE

Susitikimo metu diskutavome apie Caritas misiją ir veikimo galimybes, aptarėme visuotinėje Bažnyčioje vykstantį Caritas vaidmens permąstymą. Caritas yra katalikiškos bendruomenės integrali ir neatsiejama dalis, padedanti tikintiesiems praktiškai išreikšti savo tikėjimą. Tai ne tik individualus atsakas (pamatyti stokojantį ir jam padėti), bet ir tikinčiųjų bendruomeninis veikimas, prisidedantis prie vargo mažinimo. Caritas misija nėra vien tik socialinių paslaugų teikimas, kur kas svarbiau yra   ugdyti pačios bendruomenės socialinį jautrumą ir įgalinti ją teikti pagalbą labiausiai vargstantiems.

Caritas turėtų veikti bendruomenėje ir kaip tarpininkas, sudarantis bendruomenės nariams galimybęsusitikti su vargstančiais ir savanoriškai jiems padėti. Esame kviečiami būti tuo, kas sudaro galimybes kitiems veikti. Caritas uždavinys – matyti bendruomenės poreikius ir galimybes, būti prieinama pagalba klebonui ir dekanui.

Susitikimo metu taip pat pasidalinta Caritas veikimo patirtimi Ukmergės dekanato parapijose, aptartos bendravimo su savivaldybe galimybės.  Džiugu, kad Ukmergės dekanato Caritas turi idėjų ir minčių dėl karitatyvinės tarnystės dekanate, siekia veikti apgalvotai ir kryptingai, mato Caritas veikimo svarbą visos tikinčiųjų bendruomenės gyvybingumui.

Susitikimas Ukmergės dekanate parodė, kad labai svarbu atrasti laiko ne tik kasdienei tarnystei, bet ir pokalbiui, diskusijai, tolesnių žingsnių numatymui. Tai leidžia vieniems kitus išgirsti, mokytis vieniems iš kitų, augti tarpusavio bendrystėje.