Atleidimas ir susitaikymas

2017 metų kovo 31 – balandžio 1 d. vyko įtėvių ir globėjų šeimoms skirtas Gavėnios susikaupimas „Atleidimas ir susitaikymas“. Rekolekcijas, kuriose dalyvavo virš dvidešimties šeimų kartu su vaikučiais (per 50 dalyvių), vedė kun. br. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Visi dalyviai, tėveliai ir vaikai, tarsi viena šeima penktadienio popietęsusirinko Senamiesčio vaikų dienos centre. „Vaiko gerovės instituto“ savanorės, prisiėmęatsakomybęužimti vaikus, leido tėveliams atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir evangelinių patarimų šviesoje pamąstyti apie savo ir artimo santykių pagrindą – gailestingąją meilę, kuri prasideda ir yra stiprinama gyvenant atleidimo nuostata. Atleidimo ir susitaikymo malonės buvo prašoma Å vč. Sakramento adoracijoje, sunkumų įveikimo ieškoma dvasinių pokalbių metu. O vaikams vakaro džiaugsmu tapo šv. Mišiose br. Juozapo perduotas „burtažodis“, kuriuo jie galėjo pasidalinti su visais, kuriuos nori įsileisti į Viešpaties artumo džiaugsmą: „Jėzus Kristus yra Viešpats“ – skubiai ėjo žinia iš lūpų į lūpas, nes susirinkusioje bendrijoje visi buvo artimi ir savi.

IMG_7240

Å eštadienio susikaupimo laikas atvėrė naujas gailestingosios meilės įžvalgas: “Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista“ (Lk 6, 36-37). Nuoširdžiai ir paprastai br. Juozapas atskleidė tiesą, kad Dievo gailestingumo vartai – tai žmogiška širdis. Dievo meilė reiškiasi per kiekvieno mūsų širdį, rankas, akis. Skausmo ir sunkumų akivaizdoje mes neturime kito pasirinkimo, tik atleisti ir leisti kitiems gyventi šalia.

IMG_7237

Vaikai, žaidęedukacinius žaidimus, suaugusieji, pasistiprinękonferencijų mintimis ir Kryžiaus Kelio apmąstymu, rekolekcijų patirtį sutvirtino šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Å iltu tėvišku žodžiu susirinkusiems tėvams padėkojęs už pasišventimą dalintis su vaikais gyvenimu ir meile, arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus mintis apie meną būti kartu, kantrią ir pagarbią laikyseną, kurios pagrindinės taisyklės gali tilpti į tris frazes: „prašau, ačiū ir atsiprašau“.

IMG_7246

Geros emocijos, nuoširdūs pasidalijimai ir džiugi bendrystė prie plataus pietų stalo – susikaupimo dienų vaisius. Susitaikymas ir meilės dovana dvi dienas sklandė ore ir jungė žmones, kurie geba prasmingai dalintis savo širdies turtais.

IMG_7259

Renginį finansavo “Lietuvių katalikų religinė šalpa“ ir Vokietijos katalikų šalpos fondas “Renovabis“. Rekolekcijas organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas programa “ Vaiko gerovės institutas“.