Caritas bendruomenė vyko garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais

2017 balandžio 4 d. daugiau nei dvidešimt Caritas bendruomenės narių išsiruošė į piligriminękelionę, skirtą labiau pažinti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir jam tekusius išbandymus, kuriuos išlaikė su pasitikėjimu ir tikėjimu.

IMG_8487

Kelionępradėjome nuo Birštone veikiančio Sakralinio muziejaus, kur dr. Roma Zajančiauskienė plačiau pristatė būsimojo palaimintojo gyvenimo vingius ir parodytą ištikimybęDievui net skausmo ir kančios metu.

IMG_8464

Vėliau vykome į Kaišiadoris, apsilankėme Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi arkivyskupo Teofiliaus palaikai. Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius kun. Rimvydas Jurkevičius aukojo Å ventąsias Mišias. Homilijoje kun. Rimvydas akcentavo, kad Gavėnios metu esame kviečiami sustoti ir pažvelgti į savo gyvenimą, intencijas ir veiksmus, pamatyti žmones reikalingus mūsų pagalbos. Tai kasdienė Caritas tarnystės išraiška. Tai liudijo ir garbingasis arkivyskupas Teofilius, kai kalinamas lageriuose kančioje ir varge džiaugėsi, jog gali būti šalia žmonių, kuriems yra reikalingas. Kun. Rimvydas linkėjo, kad Caritas tarnystėje nepristigtume jėgų dovanoti meilękasdien patarnaudami žmonėms, kad ir mažiausiuose dalykuose.

IMG_8462

Vėliau kun. Rimvydas išsamiai papasakojo apie Gailestingumo koplyčios atsiradimą Kaišiadorių katedroje. Džiugu, kad piligrimus pasveikinti laiko rado ir vyskupas Jonas Ivanauskas, papasakodamas apie pasirengimo iškilmėms aktualijas bei linkėdamas artimiau pažinti arkivyskupą Teofilių.

IMG_8481

Kelionęužbaigėme žiūrėdami filmą apie arkivyskupą Teofilių ir bendraudami Kaišiadorių pastoracijos centre. Viliamės, kad piligriminėje kelionėje dalyvavęCaritas bendradarbiai geriau pažino arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą sudėtingų istorinių, socialinių ir politinių lūžių laikotarpiais, arkivyskupo kankinystės ir tvirtos laikysenos patirtį, įgavo įkvėpimo ir drąsos liudyti Dievo meilęmūsų pagalbos reikalingiems žmonėms.