Kad išgirstume Jėzaus kvietimą: „Eik ir tu taip daryk“

Gerojo Ganytojo parapijos Caritas sveikina su Šv. Velykomis savo parapijos teritorijoje vargingai gyvenančius žmones. Išreikšdami solidarumą su stokojančiais, Bažnyčia kviečia atnaujinti savo tikėjimą, kasdien būti geraisiais samariečiais tiems, kas kenčia, kam reikalinga pagalba, kad išgirstume Jėzaus kvietimą: „Eik ir tu taip daryk“.

Kauno I dekanato Caritas informacija