Kristaus Prisikėlimas visų širdis palietė gerumo spinduliais

Balandžio 17d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos ,,Caritas“˜“˜ moterys, suorganizavo Velykinių margučių šventę, vaikučiams iš socialiai remtinų šeimų. Parapijos jaunimo salė gausiai prisipildė vaikų džiugesio ir klegesio.

Bendra nuotrauka

Å ventinį rytmetį, bendra susirinkusiųjų malda,  pradėjo parapijos vikaras kun. Benas Audrius Martusevičius. Antroji Velykų diena, kaip ir dera pagal papročius yra skirta linksmybėms ir pramogoms. Todėl šiame rytmetyje, dalyvaujant parapijos  jaunimo vadovei Ugnei Dirsytei ir jaunimo chorelio vargonininkei, nestigo gražių dainelių, smagių muzikinių žaidimų, skambaus juoko ir skanių vaišių. Å ventės pabaigoje karitietės padovanojo vaikams ne tik įvairiaspalvių margučių, bet ir įteikė kiekvienam iš jų po dovanėlę.

nuotrauka

Parapijos ,,Caritas“ pirmininkė Albina Kavaliauskienė padėkojo visiems už gerą nuotaiką ir linksmą buvimą kartu. Karitietės dėkingos parapijos klebonui Jonui Bujokui, kad Jo rūpesčiu ir palaikymu, galėjo padovanoti vaikučiams gražią šventę. Smagu, kad Vilijampolės parapijoje, kartu su atbundančia gamta, vaikučių širdelėse skleidžiasi gerumo pumpurėliai.

Vilijampolės parapijos informacija