Caritas savanoriai dalinosi savo patirtimi

2017 m. kovo 29 d.  Kauno arkivyskupijos Caritas „Benamių ir nuteistųjų integracijos“ programa organizavo veiklose dalyvaujančių savanorių susirinkimą.  Pagrindinės programos veiklos, kuriose dalyvauja gausios savanorių pajėgos: ilgus metus veikianti ir iš pačių savanorių inicijuotas savaitgalinis skurstančiųjų maitinimas Benamių dienos centre, kur savanoriai ir centro lankytojai turi bendrą užsiėmimą ir kartu papietauja; Benamių dienos centro užimtumo veikla, kur pastovios gyvenamosios vietos neturintys asmenys gali saugioje aplinkoje dalyvauti įvairiose veiklose;  pataisos namuose esančių nuteistųjų lankymas vykdant įvairias programas, kurių pagalba siekiama su nuteistaisiais užmegzti kontaktą ir diskutuoti apie jiems svarbius klausimus.

IMG_8445

Susitikimo metu šios programos koordinatorė Milita Žičkutė-Lindžienė savanoriams pristatė Caritas organizacijos  struktūrą, atkreipdama dėmesį į pasaulinį, kontinentinį, nacionalinį, vyskupijos ir konkrečių programų lygmenis, atvirai dalinosi savo socialinio darbo patirtimi.  Koordinatorė atskleidė, kaip kiekvieno prisidėjimas leidžia sukurti gyvą pulsuojantį pagalbos tinklą, kuriame vyksta nuostabūs kasdienybės gailestingumo darbai. Susitikime savo įžvalgomis apie Caritas vaidmenį visuomenėje ir Bažnyčioje pasidalino bei savanoriams dėkojo Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas.  Po bendrosios dalies savanoriai mažose grupelėse turėjo dalinosi savanorystės patirtimi, asmeniniais džiaugsmais, diskutavo apie kylančius sunkumus ir išreiškė lūkesčius, kad savanorystė būtų pilnavertiška ir joje galėtų kiekvienas augti.

IMG_8432

Pagrindiniai savanorius skatinantys ir prasmęveiklai teikiantys dalykai yra sugrįžtantis džiaugsmas, galimybė prisiliesti ir būti arti žmonių patiriančių sunkumus, taip pat galimybė atsiliepti į esantį poreikį ir įprasminti savo profesines žinia. Akcentuotinas gaunamas dėmesys ir patyrimas, kad socialiai pažeistiems žmonėms svarbus pačių savanorių įsitraukimas. Kai kurie įvardino tiesioginio kontakto ir susitikimo su žmonėmis svarbą, per tai išgyvenamą tikėjimo slėpinį.

IMG_8449

Iš sunkių ir nerimą keliančių dalykų buvo paminėta tai, kad būna skaudu susidurti su realybe, kuomet žmonėmis nesirūpinama ir jie patiria tokį skurdą. Taip pat kilo klausimas apie ribų nusistatymą, kur yra savanorystė, ir kada ji baigiasi, kaip suderinti laiką ir prisidėti prie veiklų įgyvendinimo. Taip pat sudėtinga, kuomet nesimato savanorystės pastangų vaisių žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos.

IMG_8416

Kalbėdami apie lūkesčius susitikimo dalyviai pageidavo daugiau galimybių pabūti su kitais savanoriais,  drauge kelti naujas idėjas ir gaires veikloms, taip pat daugiau ugdymosi ir formavimo seminarų, savanorystės tobulinimo galimybių, psichologinio palydėjimo. Savanoriai akcentavo lūkestį aiškiau matyti rezultatus veiklos, kuriai jie skiria savo laiką ir pastangas.

IMG_8414

Kauno arkivyskupijos Caritas nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems susitikime, o taip pat ir tiems, kurie aktyviai savanoriauja, tačiau šį kartą negalėjo dalyvauti. Jūs esate gailestingumo veidai gyvenimo sunkumų patyrusiems žmonėms, savo buvimu liudijantys gyvą džiaugsmą.