Gerumo akcija – Kauno Caritas labdaros valgyklai

2016 m. besibaigiant Advento laikui, Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviai, jų mokytojai jau daugelį metų vykdo gerumo akciją, rinkdami maisto produktus – Kauno labdaros sriubos valgyklai.
Tai Jėzuitų gimnazijos bendruomenės solidarumo išraiška, su neturtingais pasidalinti savo meile.
Po Šv. Mišių aukos, surinktas labdaros valgyklai vykdomos akcijos maistas, buvo jų pačių pristatytas į Partizanų gatvėje esančią valgyklą.

Didelį ačiū tariam – gimnazijos bendruomenei, moksleiviams, jų tėvams, visiems, kurie dalyvavo gerumo akcijoje, pasilenkimas prie kito, tai krikščioniško gyvenimo liūdijimas. Sėsdami prie kūčių stalo – būkite palaiminti.

Kauno I dekanato Caritas informacija