Adventinė popietė

Adventinė popietė

Gruodžio 16 d. Kauno I dekanato Carite vyko adventinė popietė, kurioje dalyvavo dekanas monsinjoras kun. Vytautas Grigaravičius, dekanato vedėja Ona Virbašiūtė, Kauno Caritas direktorius Arūnas Kučikas, bei parapijų Caritas vadovės.

Å ią popietędekanas Vytautas Grigaravičius pradėjo Å vento rašto skaitiniu. Dėkodamas visiems už nuolatinętarnystęsavo parapijos bendruomenėje, ragino nepamiršti ir asmeninio pakvietimo geros valios žmones, atsilepti ir liudyti krikščionišku gyvenimu, tarnauti savo parapijos aplinkoje.

Pasidalinome savo rūpesčiais, patirtimi, pasidžiaugėme ką esame nuveikęsavo parapijose.
Å iandieną – Bažnyčios esame kviečiami, nešti Evangeliją vargingiausiems žmonėms, matyti juos, surasti, užjausti, padėti pažinti Jėzų Kristų, su juo gyventi.

Laužydami kalėdaitį, dėkojome Dievui už gautas malones, linkėjome vieni kitiems palaimintų, prasmingų metų.

Kauno I dekanato informacija