Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje

Gruodžio 24 d. rytmetį prie kūčių stalo sėdo Kauno I dekanato Caritas vargingai gyvenantys, kasdien Caritas valgykloje besilankantys Kauno  miesto gyventojai.

Drauge prie šventinio stalo  pasidalyti džiaugsmo ir vilties žinia, kurią kiekvienam žmogui dovanoja šiąnakt dievišku Kūdikiu į pasaulį nužengsiantis Dievas.

Atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas  L. Virbalas, arkivyskupas emeritas SJ. Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. T. Trečiokas, Kauno I dekanato Caritas vedėja  Ona Virbašiūtė.

Išreikšdami solidarumą su vargstančiais miesto gyventojais į šventę  atvyko: mero pavaduotojas Povilas Mačiulis, tarybos narys Andrius Kupčinskas,  LR Seimo narys Kazimieras Starkevičius, savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė, Edita Gudišauskienė, Žaliakalnio  seniūnas, bei grupė kitų socialinės rūpybos srityje dirbančių žmonių.

Arkivyskupas palaimino Kūčių stalą, drauge su savo pagalbininku vysk. Kęstučiu padalijo kalėdaičius, palinkėjo šventinio džiaugsmo, ramybės parnešti į savo aplinką savo artimiesiems. Žodį tarė  mero pavaduotojas linkėjo, kad ateinančiais metais visų gyvenime būtų daugiau šviesos, grožio, tarpusavio draugiškumo.

Kūčių vakarienęparuošė kasdien varguolius šiltais pietumis maitinančios valgyklos darbuotojos, talkino Caritas savanoriai. Stokojantiems buvo padovanotos kalėdinės dovanėlės: šilti drabužiai, jas  supakavo Kauno I dekanato parapijų Caritas, geros valios žmonės primezgė jiems daug šiltų kojinių.

 

Kauno I dekanato Caritas informacija