Diskusija apie pabėgėlių integracijos galimybes Kėdainių krašte

2016 m. gruodžio 13 d. Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas Kučikas ir Kauno arkivyskupijos Caritas pabėgėlių integracijos koordinatorė Erika Panova dalyvavo Kėdainių miesto savivaldybėje organizuotoje apskrito stalo diskusijoje, kurios metu buvo aptariamos pabėgėlių integracijos galimybės Kėdainių krašte.

Į susitikimą atvyko įvairių organizacijų ir sričių specialistai: Kėdainių savivaldybės administracijos padalinių, kuruojančių švietimo, kultūros, socialinės paramos, jaunimo ir migracijos klausimus, atstovai, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos, teritorinės darbo biržos atstovai, Kėdainių nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas. Susitikime taip pat dalyvavo Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus ir dekanato Caritas atstovė G.Jakutavičienė.

Diskusijos metu buvo pasidalinta pirmąja patirtimi integruojant sirų kilmės asmenį Kėdainių krašte bei ruošiantis jo šeimos integracijai. Savivaldybės atstovai ypač pasidžiaugė vietos bendruomenės aktyvumu ir geranoriškumu suteikiant minėtam asmeniui galimybęmokytis ir dirbti bei surandant jo šeimai būstą. Kaip šios šeimos kuratorė susitikimo dalyviams buvo pristatyta Kauno arkivyskupijos Caritas pabėgėlių integracijos koordinatorė E.Panova.

Diskusijoje taip pat buvo aptarti su pabėgėlių integracija susijęiššūkiai: kritiška nuomonė ir atsargi gyventojų laikysena, darbo galimybės ir specifika, būsto nuomos pasiūla, ugdymo įstaigų pasirengimas integruoti kitos kultūros vaikus Kėdainių krašte ir kt. Susitikimo dalyviai kėlė ir diskutavo pasiūlymus, galinčius prisidėti prie sėkmingesnės atvykusių asmenų integracijos (specifinękalbą žinančių specialistų poreikis, teigiamai integraciją pristatančios socialinės reklamos poreikis, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo svarba, suinteresuotų organizacijų bendradarbiavimas sprendžiant konkrečius atvejus).

Nors dalis diskusijos dalyvių ir išreiškė nerimą dėl sėkmingos pabėgėlių integracijos galimybių, dar nesuformuotų konkrečių darbo modelių, tačiau susitikime vyravo gana atvira ir dalykinė nuotaika, bylojanti apie valdžios ir bendruomenės nusiteikimą sutelkti pastangas integruojant perkeliamas šeimas Kėdainių krašte.