Krikšto sakramento šventimas Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

Krikšto sakramento šventimas Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

2016 metų spalio 1 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko Krikšto sakramento šventimas. Krikšto sakramentas buvo teikiamas  parapijoje gyvenančioms dviem šeimoms. Å ios šeimos nepasiturinčios ir socialinės rizikos.

14543744_1093170950760004_4415980158368453749_o-1

Vienoje šeimoje yra penki vaikai. Antroje šeimoje – trys vaikai. Å ių šeimų narius Krikšto sakramentui rengė kunigas Nerijus Pipiras.
Nuo pat pradžios šventęinicijavo, tarpininkavo ir šias šeimas lydėjo Carito vedėja Natalija Gaižauskienė ir jos pagalbininkės.
Vaikams ir tėvams buvo parūpinti šventiniai ir Krikšto rūbeliai. Nupirktos vaišės, atminimo dovanėlės, išskirta konferencijų salė šventei paminėti. Krikšto tėveliais buvo parinkti  parapijos nariai ir Carito centro pagalbininkai.

14500439_1093171734093259_4318761929219375380_o
Pasibaigus Krikšto apeigoms parapijos klebonas kun. Kęstutis Grabauskas pasveikino naujus Bažnyčios narius.

14468495_1093171427426623_6213443419174491913_o-1

Kun. Nerijus Pipiras pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslėlius ir angelo statulėles, kurie buvo įteikti kiekvienam Krikšto sakramentą priėmusiam vaikui.

14566295_1093172294093203_6890051479396719972_o
Å ventęvainikavo nuotaikinga agapė, kuri nustebino ne tik mažuosius.  Å i šventė – puikus besibaigiančių Gailestingumo metų įprasminimas.