Ypatinga Caritas misija Šiluvos atlaiduose

Ypatinga Caritas misija Šiluvos atlaiduose

Å iais metais Šiluvos atlaiduose Caritas atliko ypatingą tarnystės misiją ir kvietė pabūti kartu.  Carito savanoriai iš skirtingų Kauno arkivyskupijos Caritas dekanatų įsikurė palapinėje, vaišino kava ir arbata visus Šiluvos piligrimus, kurie užsuko ir norėjo bent kiek pailsėti.

Rugsėjo 7 dieną Caritas arbatos ir kavos palapinėje budėjo ir skanią kavą bei arbatą virė Jonavos dekanato Caritas komanda. Rugsėjo 8 d. visų laukė Ukmergės dekanato Caritas savanorės, kurios su šypsena atvyko, pasitiko kiekvieną atėjusį ir tokia pačia šypsena dovanojo save tarnystėje visą dieną. Rugsėjo 9 d. Raseinių dekanato Caritas savanorės budėjo palapinėje, piligrimus vaišino karšta arbata ir kava, čia vyko trumpi, bet prasmingi susitikimai su apsilankančiais, kai kartais tespėjama tik pasisveikinti ir nusišypsoti, tačiau tos akimirkos pasidalintas vidinis gėris lieka gyvas atmintyje. Rugsėjo 10 d. Caritas vaikų dienos centro „Stotelė“ darbuotojos ir mažieji lankytojai vaišino atlaidų dalyvius ir taip pasitarnavo, kuo galėdami. Rugsėjo 11 d. kava ir arbata palapinėje vaišino Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Caritas savanorės, kurios su džiugesiu sutiko daugiau nei 1000 maldininkų. Rugsėjo 12 d. tarnavo Kėdainių dekanato Caritas savanorės, kurios net po ilgos ir karštos dienos ne tik nestokojo jėgų ir šypsenos, bet teigė, kad ir vėl norėtų grįžti, nes taip pasitarnauti ir sutikti žmones yra iš ties gera.

Išties galime paliudyti, kad ši iš pirmo žvilgsnio atrodanti labai paprasta tarnystė apimė daug dalykų, nes čia vyko trumpi susitikimai su žmonėmis.  Diena būna iš ties nelengva (kava ir arbata juk iš niekur neatsiranda, ją reikia ir išvirti, ir daugel kitų dalykų sužiūrėti), tačiau kiekviena savanorių komanda išvyko su džiaugsmu ir šypsenomis, nes gera būti šalimais ir pasitarnauti kitiems. Tai mums atskleidžia, kad mes vieni iš kitų galime gauti daug šilumos, rūpesčio, meilės ir gailestingumo.

Rugsėjo 7 dieną kalbėjomės apie dovanojimo kultūrą ir kaip šiandienoje pasitarnauja dovanoti drabužiai ir maistas, kuriuo maitinami labiausiai stokojantys. Rugsėjo 8 d. kalbėjomės apie benamystęir žmones, kurie išgyvena benamystę. Iš Kaune veikiančio Caritas Benamių dienos centro atvyko darbuotojai, savanoriai, kurie leidosi į Gailestingumo susitikimą su Šiluvos piligrimais. Rugsėjo 9 d. Caritas Lietuvoje bendruomenė taip pat rinkosi į maldos bendrystę, kai kurie kartu su globojamais, ligos kamuojamais savo žmonėmis. Susitikimų palapinėje dalijosi savo patirtimi apie pagalbą namuose ligų kamuojamiems ir vienišiems garbaus amžiaus asmenims, atsakė į iškilusius klausimus, diskutavo, taip pat kvietė įsigyti įvairių rožantėlių ir kitų rankomis gamintų mielų dovanėlių. Rugsėjo 10 d. vyko susitikimai su Caritas Vaikų dienos centrų darbuotojais, savanoriais bei mažaisiais dienos centro lankytojais, kurie ne tik su šypsena sutiko atlaidų dalyvius, piešė piešinius, lakstė aplinkui, bet ir labai uoliai talkino palapinėje, padėjo pilstyti kavą ir arbatą.

Rugsėjo 11 d. vyko daug gražių susitikimų su pačiais įairiausiais žmonėmis, kuriems pristatėme bendras Caritas Lietuvoje veiklas, pasikalbėjome apie Kauno arkivykupijos Caritas organizaciją ir diskutavome apie tai, kaip Caritas veiklos galėtų dar labiau padėti išgyventi Gailestingumą. Pastebime, kad svarbu kalbėtis su žmonėmis ir diskutuoti, nes šioje bendrystėje gimsta gražių pastebėjimų ir naujų idėjų, taip mes ir augame sutiktami vieni kitus savo kasdienėje tarnystėje. Pagrindinėse šv. Mišiose nešėme Caritas Lietuvoje atnašą – visus savo globojamus žmones patikėjome Viešpačiui, kviesdami Šiluvos maldininkus lydėti sava malda ir taip prisidėti prie kenčiančių ir stokojančių žmonių vargo mažinimo, atsiliepti į Gailestingumo darbus.

Rugsėjo 12 d. palapinėje kvietėme diskutuoti apie suklydusius žmones, ypač skaudžiai suklydusius ir padariusius nusikaltimus, su piligrimais kalbėjomėss apie stereotipus ir mitus, kai kalbame apie nuteistuosius ir bausmes, diskutavome ir apie mirties bausmės taikymą ir gailestingumo suvokimą šioje perspektyvoje. Å ią dieną buvo programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ ekspozicija ant ratų, ji susirinkusiuosius kvietė ateiti ir pamatyti, kokiomis sąlygomis gyvena išnaudojami žmonės, plačiau kalbėta ir apie prekybą žmonėmis, kviesta diskutuoti apie tai, kad tai vyksta šalia mūsų ir kaip svarbu laiku pastebėti ir sustabdyti išnaudojimą.

Pradžioje patys nežinojome, kaip mums pavyks įgyvendinti savo idėjas Caritas Susitikimų palapinėje, kiek su nekantrumu laukėme pačios pradžios, šiandien  supratome, kad susitikti išties gera, nes per šiuos susitikimus mes ir patys augame, per šias bendrystes turime galimybępamatyti ir tai, kaip žmonės mąsto ir kokias patirtis išgyvena.

Vieną dieną įvyko labai gražus mažas stebuklas, kai vienos šeimos giminaičiai, patys nežinodami, kad yra atvykęį Šiluvą, netikėtai susitiko mūsų Susitikimų palapinėje, tad čia buvo daug krykštavimo ir džiaugsmo. Galime tvirtai pasakyti, kad čia vyksta neįtikėtinai prasmingi dalykai mūsų kasdienybėje ir mes netikėtai galime susitikti ir patirti tą bendrystės džiaugsmą.

Kauno arkivyskupijos Caritas