Kauno arkivyskupijos I dekanato Carito rekolekcijos Šiluvoje

Kauno arkivyskupijos I dekanato Carito rekolekcijos Šiluvoje

Lapkričio 12 – 13 d. Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos I dekanato Caritas  rekolekcijos  „Rasti Dievą visur“, jas maloniai sutiko vesti Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Rekolekcijų pradžią pradėjome Šv. Mišiomis melsdamiesi už asmeninius, Carito ir Bažnyčios reikalus.

Dievo apvaizdos vedami rekolekcijos sutapo su Gailestingumo Jubiliejumi.

Jaukioje ir dvasingoje aplinkoje išklausėme 3 mąstymus : „Giliausias širdies troškimas“, „Å lovinti, eiti, lydėti“, „Kas Tu esi Viešpatie?“. Visą laiką  galėjome atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime ir asmeniškoje tarnystėje savo bendruomenėje.

Vakare Jono Paulio II koplyčioje, Adoracijos metu dėkojome Dievui už gautas malones. Po ryto maldos skyrėme laiko pasidalijimui, ką išgyvenome, kokių dvasios dovanų gavome šių rekolekcijų metu. Sustiprėjędvasia pasiryžome būti galestingais, nes  mūsų Dievas yra Gailestingumo Dievas.

Kauno Caritas informacija