Kviečiame pasimatyti ŠILUVOJE!

Kviečiame pasimatyti ŠILUVOJE!

KVIEČIAME ateiti ir pasimatyti Carito SUSITIKIMĄ PALAPINĖJE! Čia Carito bendradarbiai lauks Jūsų pasiruošęatsakyti į klausimus, dalintis savo patirtimi, diskutuoti ir tiesiog drauge pabūti. Ateik, mes norime Tave sutikti!

Rugsėjo 7 d. Carito tema: Dalijimosi kultūra bendruomenėse; aukojami drabužiai ir maistas (sriubos valgyklos). Gailestingumo darbas: vargšą aprengti ir išalkusį pavalgydinti.

Rugsėjo 8 d. Carito tema: Sutikti Jėzų žvelgiant į benamio veidą. Gailestingumo darbas: keleivį priglausti.

Rugsėjo 9 d. Carito tema: Pagalba namuose ligų kamuojamiems ir vienišiems garbaus amžiaus asmenims. Gailestingumo darbas: -ligonį aplankyti, nuliūdusį paguosti.

Rugsėjo 10 d. Caritotema: Vaikų dienos centrų veikla su vaikais ir šeimomis. Gailestingumo darbas: ištroškusį pagirdyti (pripildyti žinių ir numalšinti meilės troškulį šeimoje) ir įžeidimus atleisti.

Rugsėjo 11 d. Carito tema: Caritas kasdieninėje tarnystėje. Gailestingumo darbai – visi.

Rugsėjo 12 d. Carito tema: Suklydęir padaręnusikaltimus: teisti negalima padėti. Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms – treilerio ekspozicija. Gailestingumo darbas: kalinį sušelpti, įžeidimus atleisti.

Rugsėjo 13 d. Carito tema: Humanitarinės Carito akcijos ir tarptautinis Carito bendradarbiavimas. Gailestingumo darbai – visi.

Rugsėjo 14 d. Carito tema: Kitų šalių atvykstantys (pabėgėliai) – mitai ir tikrovė. Gailestingumo darbas: ateivį priimti, abejojančiam patarti.

Rugsėjo 15 d. Carito tema: Padėkos diena rėmėjams.

siluva-2016