Kauno arkivyskupijos karitiečių rekolekcijos Šiluvoje

Kauno arkivyskupijos karitiečių rekolekcijos Šiluvoje

Lapkričio 13 -14 dienomis Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos Caritas rekolekcijos. Jas pradėjome

šv. Mišioms Šiluvos Å vč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Įsikūrėme Šiluvos parapijos namuose.

Susirinkusias karitietes atvyko pasveikinti Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas.

Rekolekcijas vedė Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Kneižienė. Jauki aplinka ir

svarus dvasingas žodis sutelkė per šias dienas išgyventi Dievo artumą, atpažinti mums duotas

dovanas, santykį su kitais žmonėmis. Mąstymuose, adoracijoje turėjome progos pažvelgti į savo

vidų, labiau pažinti šiandieninius iššūkius. Sustiprėjędvasia pasitinkame Gailestingumo metus, vėl

grįžtame prie kasdienos rūpesčių.

Nuotrauka0653 Nuotrauka0656 Nuotrauka0658 Nuotrauka0666 Nuotrauka0667

 

Kauno arkivyskupijos Caritas informacija