Arkivyskupas L. Virbalas lankėsi Kauno arkivyskupijos Carite

Arkivyskupas L. Virbalas lankėsi Kauno arkivyskupijos Carite

Lapkričio 10 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas apsilankė Kauno arkivyskupijos Carite. Kauno

arkivyskupijos Carito direktorius kun. Virginijus Birjotas pristatė karitatyvinęveiklą vyskupijoje, buvo

aptarta ateinančių metų darbai. Nuoširdžiame pokalbyje pasidalinta įžvalgomis, atsakyta į rūpimus

klausimus.

arkivyskupas Virbalas

Kauno arkivyskupijos Caritas informacija