Vizitacijos Kauno II dekanate

Vizitacijos Kauno II dekanate

Lapkričio 19 d. buvo aplankyta kelios Kauno II dekanato parapijos dalyvaujant Kauno arkivyskupijos

Caritas reikalų vedėjai V. Maknauskaitei, pavaduotojai O. Virbašiūtei, Kauno II dekanui kun. A.

Paulauskui, Kauno II dekanato Caritas vadovei M. Mačiulienei. Aplankyta Raudondvario, Kulautuvos,

Paštuvos, Čekiškės ir Vilkijos parapijos. Susitikimuose kartu su parapijų klebonais ir karitiečiais

susipažinta su kiekvienoje parapijoje vykdoma veikla, atsakyta į rūpimus klausimus, pasidalinta

patirtimi.

Lapkričio 26 d. vėl tęsėsi vizitacija Kauno II dekanato parapijose. Buvo aplankyta ir išsamiau

susipažinta su Domeikavos, Babtų ir Panevėžiuko parapijų Caritas skyriais.

Nuotraukos iš vizitacijų:

Nuotrauka0682 Nuotrauka0683  Nuotrauka0688 Nuotrauka0690 Nuotrauka0699 Nuotrauka0702

Nuotrauka0704 Nuotrauka0709 Nuotrauka0714 Nuotrauka0716 Nuotrauka0717

Kauno arkivyskupijos Caritas informacija