Malda už Carito bendruomenę ir kiekvieno pašaukimą meilės laikysenai

Tęsiami trečiadienio maldos vakarai, į kuriuos Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ypač kviečia savo artimiausius bendradarbius – drauge melstis ir laiminti jų atliekamas tarnystes, taip pat ir žmones, kuriems pasitarnaujama darbuojantis tam tikrose sielovados srityse.

Sausio 11-osios trečiadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupo kvietimu melstasi už Carito organizaciją bei karitatyvinės misijos bendradarbius, savanorius, aukotojus, geradarius.

Susirinkusius drauge adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą bei švęsti šv. Mišių sveikinęs arkivyskupas kvietė drauge prašyti, kad Viešpats išplėstų širdis, ir meilė artimui taptų įprasta laikysena, kad kiekvienas atrastų pašaukimą padėti kitam, sustiprinti.

Vėliau Mišių homilijoje, aptardamas paskelbtosios Evangelijos kontekstą apie Jėzaus pagydymus (plg. Mk 1, 29–39) ir paryškindamas jos mintis, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Dievo pagalbos prašymas apibūdina Carito veikimo pobūdį. Carito tarnavimas susijęs su Jėzaus asmens atskleidimu tiems, kurie vargsta ir kuriems reikia pagelbėti.

„Dieve, stiprink mus, kad nepritrūktume kantrybės ir prasmės darbuotis dėl vargstančiųjų“, – visuotinėje maldoje prašė Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai, šioje maldoje, be kita, prisimindami ir savo kolegas, besidarbuojančius kitose socialinės, humanitarinės pagalbos srityse, taip pat parapijų bendruomenes, kad jos būtų atviros vargstantiems.

Sausio 18-osios trečiadienį arkikatedroje – maldos vakaras su šeimomis bei šeimų sielovadai tarnaujančiais.

Parengė Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba