Arkikatedroje malda už epilepsija sergančiuosius ir Caritas bendradarbius

„Mūsų tikėjimas – ne tik žodis, mintis, bet ir darbai“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vasario 9 d. vakare Kauno arkikatedroje meldžiantis už Caritas bendradarbius bei savanorius dekanatuose, parapijose, taip pat už epilepsija sergančius bei jų artimuosius. Kaip tik vasario 9-ąją minima tarptautinė Epilepsijos diena, o arkivyskupijos Caritas organizacijoje veikia Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras, kuriame siekiama plėtoti psichosocialines paslaugas sergantiems ir jų šeimos nariams, padėti šiems žmonėms geriau suprasti ligą bei gyventi labiau visavertiškai.

Maldos vakare aktyviai tarnavo patys karitiečiai – iš Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bei iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos. Kėdainiškės jaunosios Caritas savanorės kaip atnašas prie altoriaus nešė sergančiųjų ir Caritas bendradarbių intencijas. Apie tikėjimo įkūnijimą per atliekamus artimo meilės darbus šv. Mišių homilijoje kalbėjęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, jog jei nėra gerų tikėjimo darbų, tai greičiausiai nėra ir paties tikėjimo. „Pagrindinė gerojo samariečio užeiga yra mūsų širdis: ar yra joje vietos mūsų artimui? Skambutis galbūt seniai pakalbintam žmogui, giminaičiui, artimam bičiuliui, galbūt dovanotas laikas kitam, paklausiant, ar galima kuo nors padėti, ištiesta pagalbos ranka ištikus bėdai, ligai – visa tai yra krikščioniško gyvenimo praktika“, – sakė arkivyskupas apie artimo meilę, kai deganti širdis dėl kito žmogaus artina prie Dievo.

Bendruomeninėje maldoje meldėmės už epilepsijos paliestus žmones ir jų artimuosius, karitatyvinės misijos bendradarbius, taip pat už valstybių ir visuomenių lyderius, kad jie nepasiduotų pagundai spręsti konfliktus jėga, bet kantriai ieškotų išmintingų ir taiką palaikančių sprendimų, už visus pandemijos paliestus žmones, ypač vargstančius ir vienišus, už mūsų artumoje esančius migrantus, pabėgėlius.

Dėkojame už ištikimą tarnystę katalikų bendruomenei „Gyvieji akmenys“, Mišiose patarnavusiems šv. Jono Pauliaus II-ojo piligrimų centro savanoriams, diakonui Dariui, kun. Artūrui, ses. Agnei, mielam Ekscelencijai arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui už parodytą dėmesį ir meilę Caritas žmonėms.

Kitas maldos trečiadienis už Caritas bendradarbius – kovo 9 d.

Kauno arkivyskupijos ir Caritas informacija