Caritas bendradarbiai įsijungė į nenutrūkstamą 40 valandų Švč. Sakramento adoraciją

Vasario 14 – 16 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyksta 40 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Kauno arkivyskupijos Caritas darbuotojai ir savanoriai iš Benamystės dienos centro, Senamiesčio vaikų dienos centro ir Kauno miesto parapijų jungėsi į nenutrūkstamą maldą vasario 14 d. pavakarę.

Melstis giesme padėjo Gabija ir Guosnė

Į Dievo mylinčias Tėviškas rankas patikėjome visus, kurie stokoja meilės, rūpesčio ir yra prislėgti nevilties bei vargo situacijų. Sergančius, turinčius priklausomybę, atliekančius laisvės atėmimo bausmę, žmones palikusius savo tėvynę dėl karo neramumų, vaikus patiriančius sunkumus, šeimas ieškančias pagalbos, benamystę išgyvenančiųjų dienos centrą ir jo lankytojus.

Atnešėme savo rūpestį dėl gailestingumo darbų tarnystės Bažnyčios bendruomenėje. Viešpats mus moko mylėti savo artimą ir viltingai žvelgti kenčiančio žmogaus atžvilgiu, nebūti aklais, bet užjaučiančiais ir atsiliepiančiais į ten, kur labiausiai skauda.

Prašėme Viešpaties suteikti savosios išminties, kaip geriausiai galime patys atsiliepti ir kaip galime kitus pakviesti būti šio atsiliepimo dalininkais, dovanoti jėgų ir stiprybės nevilties, vargo ar skausmo akivaizdoje nešti viltį, stiprinti tikėjimą, gaivinti žmogaus troškimą gyventi Dievo šviesoje.

Popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis už taikos išsaugojimą Ukrainos ir Rusijos santykiuose, ragina:
„nuoširdžiai prašykime Dievą, kad toje žemėje sužydėtų brolybė ir užgytų žaizdos, išnyktų baimė ir susiskaldymai. Tegul šiandien į dangų kylančios maldos ir žmonių šauksmas paliečia atsakingųjų protus ir širdis, kad jie dialogą ir visų gėrį keltų aukščiau savo interesų. Melskime taikos „Tėve mūsų“ malda – tai vaikų, kurie kreipiasi į visų Tėvą, malda, tai malda brolių, kurie prašo susitaikymo ir santarvės.“