Vienišumas ir bendruomenė: kaip galime atsiliepti?

2021 m. vasario 17 d. Kauno arkivyskupijos Caritas kvietė bendradarbius į seminarą „Kaip atsiliepti į vienišumo fenomeną. Praktiniai parapijų iniciatyvų pavyzdžiai”. 

Tai buvo praėjusių metų pabaigoje pradėtos iniciatyvos – kūrybinės mokymosi sesijos „Kaip atkurti ir palaikyti vienatvės paliestų žmonių ryšį su bendruomene?” tęstinė dalis. Pirmame susitikime buvo aptariamas vienišumo fenomenas, išskirtos vienišumo paliestų žmonių grupės (senjorai, jaunimas, neįgalieji ir kiti dažniau atskirties grėsmę patiriantys asmenys), įvardintos su šiais žmonėmis susiduriančių parapijų veiklos grupės (chorai, maldos grupelės, jaunimo, Caritas grupės ir kt.). 

Antrame seminare mus toliau lydėjo ir savo žiniomis dalinosi savanoriškos veiklos teoretikė ir praktikė dr. Neringa Kurapkaitienė. Seminaro metu praktines veiklas parapijose pristatė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas koordinatorė Aurelija Lipskė, Kauno Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos klebonas Emilis Vasiliauskas ir Rasa Augutytė iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos. Bendri pristatymai ir pasidalinimai grupelėse padėjo pamatyti parapijų bendruomenėse jau vykdomų veiklų įvairovę ir susipažinti su naujomis iniciatyvomis, skirtomis pasiekti atskirtyje esančias grupes ir vienišumą patiriančius asmenis. Išryškėjo laikysenos svarba – kokią prasmę ir tikslą suteikiame vykdomai veiklai. Aiškiai atsakius į šį klausimą pamatysime, kad dauguma parapijose vykdomų veiklų gali prisidėti prie vienišumo mažinimo (tiek giedojimo, tiek maldos, tiek Caritas grupelės). Seminaro pabaigoje buvo suformuluota ir kito panašaus susitikimo tema – ką daryti, kad parapijų veiklų vykdytojai geriau tvarkytųsi su savo pačių vienišumu, neretai vedančiu į perdegimą ir motyvacijos veikti praradimą.

Seminare nuotoliniu būdu dalyvavo 36 žmonės iš įvairių Lietuvos parapijų bendruomenių, Caritas grupių, jaunimo centrų ir kt. 

Mokymus, skirtus ieškoti būdų vienišumui mažinti, inicijavo Kauno arkivyskupijos Caritas atsiliepdamas į Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo raginimą, išsakytą aptariant 4-ajai Pasaulinei vargstančiųjų dienai skirtą popiežiaus Pranciškaus žinią: „Popiežiaus Pranciškaus minčių įkvėpti ir mes Lietuvoje atnaujinkime savo parapijų artimo meilės tarnystes, sutelkę žvilgsnį į vieną skaudžiausių šiuolaikinių visuomenių skurdo formų – vienatvę. Vienatvės paliestų žmonių ryšio su bendruomene atkūrimas ir palaikymas tegul tampa mūsų bendruomenių karitatyvinės misijos pagrindine užduotimi, kurios negalime deleguoti kitiems“.