Mokymai Caritas darbuotojams, padedantiems asmenims įsitraukti į darbo rinką

Šių metų lapkričio 16 d. Kauno ark. Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre vyko mokymai darbuotojams, dirbantiems projekte „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“. Projektą įgyvendina Kauno arkivyskupijos Caritas ir Lietuvos Caritas, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Mokymų tema – „Komandinis darbas organizacijoje ir tinklinimasis“. Mokymuose dalyvavo projekte dirbantys socialiniai darbuotojai ir užimtumo specialistai, kurie padeda atskirtyje esantiems žmonėms grįžti į visuomenės gyvenimą, gauti socialinę pagalbą, įsitraukti į savanorišką veiklą, pradėti mokytis profesijos ar dirbti.

Kauno mieste ir Kauno, Kėdainių, Raseinių bei Jonavos rajonuose, čia veikiančių dekanatų Caritas struktūrose darbuojasi komandos po du asmenis (socialinį darbuotoją ir užimtumo specialistą), o jiems padeda psichologas. Norint veiksmingai padėti sunkumų turintiems žmonėms reikalingas glaudus komandos tarpusavio veikimas ir bendradarbiavimas su kitomis socialinės pagalbos ir užimtumo srityje veikiančiomis organizacijomis, pvz., savivaldybių socialinių paslaugų skyriais, užimtumo tarnybomis, seniūnijomis, švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis.

Mokymų pradžioje Kauno ark. Caritas direktorius Arūnas Kučikas išsamiai pristatė dabartinę Caritas sampratą ir misiją, bendruomeninio ir institucinio veikimo aspektus, pabrėždamas įgyvendinamo projekto svarbą ne tik pagalbą gaunantiems žmonėms, bet ir projekte dalyvaujančių dekanatų Caritas stiprėjimui. A. Kučikas akcentavo, kad įgyvendinant projektą reikia glaudaus socialinių ir užimtumo darbuotojų bendradarbiavimo su vietos dekanato Caritu, idant ateityje dekanate susiformuotų branduolys, galintis sėkmingai plėtoti tiek bendruomeninę karitatyvinę veiklą, tiek socialinius projektus. Toks Caritas būtų pajėgus koordinuoti karitatyvinę veiklą dekanato parapijose, tapti rimtu partneriu vietos savivaldybei ir gauti finansinę paramą veiklai.

Vėliau mokymo dalyviai padedami organizacijos „A.C.Patria“ lektorės Ingos Rusinaitės – Vaitkuvienės įsivardino pagrindinius bendradarbiavimo tarpusavyje ir su partneriais sunkumus ir kartu ieškojo galimų sprendimų. Susirinkusieji dalinosi patirtimi apie bendravimo su pagalbą gaunančiais žmonėmis sunkumus juos kviečiant imtis iniciatyvos ir kabintis į gyvenimą, motyvuojant, ugdant laikytis susitarimų. Atskirose savivaldybėse yra ypatingai sunku bendradarbiauti su savivaldybių institucijomis, kurios žiūri į projekto darbuotojus, kaip į konkurentus, bandančius motyvuoti žmones, kurie institucijų nuomone yra nurašyti kaip beviltiški. Taip pat bijoma, kad bendradarbiavimas gali iššaukti daugiau darbo institucijų darbuotojams, pareikalauti daugiau laiko ieškant atskirų asmenų problemų sprendimo. Mokymų vedėja pasidalino savo darbo komandoje ir bendradarbiavimo su partneriais patirtimi, pristatė santykio kūrimo būdus, ypač stengiantis suprasti partnerių elgsenos priežastis, kantriai bendraujant ir neprisiimant atsakomybės už jų laikyseną.

Projekto „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ socialinių darbuotojų ir užimtumo specialistų mokymai parodė, kad norinti geriau padėti atskirtyje esantiems žmonėms, reikia sudaryti projekto darbuotojams galimybę (tiek savo komandose, tiek visiems bendrai) reguliariai susitikti, dalintis patirtimi ir drauge ieškoti sprendimų.  

Projektas „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto nr: 08.3.1-ESFA-K-413-01-0051.