Diena: 30 balandžio, 2019

Caritas aptarė pagalbos namuose vienišiems žmonėms patirtį ir ateities galimybes

Š. m. balandžio 27 d. Kauno Gerojo Ganytoje parapijos centre vyko Kauno arkivyskupijos Caritas renginys, skirtas telkti parapijų bendruomenes savanoriškos pagalbos tarnystei vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems žmonėms lankant juos namuose. Šis renginys – tai dalis projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“, kuris įgyvendinamas bendradarbiaujant Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų centrui, Kauno […]