Diena: 1 kovo, 2019

Metinė Caritas konferencija

2019 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos Caritas bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į metinę Caritas konferenciją. Susitikimas pradėtas Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kur Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, Kauno I ir Raseinių dekanatų dekanai, atskirų parapijų klebonai, patarnavo seminarijos klierikai.  Arkivyskupas Lionginas dėkojo susirinkusiems karitiečiams […]