2018-10-17 Mokymai dekanatų Caritas koordinatoriams ir parapijų atstovams 

2018 m. spalio 17 d. Kauno arkivyskupijos Caritas dekanatų koordinatoriai su savo komandomis dalyvavo mokymuose „Parapijų Caritas praktinės veiklos aspektai“. Renginyje dalyvavo 28 atstovai iš visų dekanatų, renginį vedė socialinio darbo specialistė Rita Škriadaitė Vrubliauskė, Kauno ark. Caritas direktorius Arūnas Kučikas ir jo pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė.

Susitikimas prasidėjo bendra malda. Po to mokymų dalyviai grupelėse dalinosi patirtimi apie parapijose vykdomas gailestingumo tarnystės veiklas, išsamiau aptarė jų tikslą, paskirtį, jų vykdytojus ir vykdymo pobūdį.

Vėliau bendrame rate su seminaro vedėjų pagalba buvo išsamiai aptarta Caritas misija, įvardinant ją kaip tikėjimo bendruomenės (parapijos) vardu vykdomą organizuotą tarnystę, skirtą stokojantiems ir vargstantiems. Akcentuota, kad organizuojant Caritas veiklą svarbu gebėti atpažinti skurdo formas ir vargstančiųjų grupes, planuoti ir vykdyti veiklą, atitinkančią bendruomenės galimybes, į gailestingumo tarnystę įtraukti kitus parapijos narius ir kitus geros valios žmones. Labai svarbus ir ugdymo(si) aspektas, siekiant paskatinti vargstančiųjų iniciatyvą ir savarankiškumą, pačių karitiečių ir savanorių augimą, parapijos narių solidarumą.

Trečioje seminaro dalyje vykdomos veiklos buvo dar kartą apžvelgtos, remiantis minėtu Caritas misijos aprašymu. Mokymo dalyviai sutarė, kad planuojant ir vykdant karitatyvines veiklas reikia nuolat stebėti ir vertinti tos veiklos atitikimą vargstančiųjų poreikiams, parapijos galimybėms ir Caritas misijai. Seminaro pabaigoje dalyviai turėjo galimybę pasistiprinti pietumis ir pabendrauti.

[envira-gallery id=”1615″]