Kvietimas dalyvauti Išklausymo tarnystės pristatymo konferencijoje