Gegužės 12 d. Å ventosios Dvasios parapijos Caritas rūpesčiu buvo pakrikštyti 5, parapijoje sunkiai gyvenančių šeimų, vaikai. Vienas, Carito globojamas berniukas, gyvena Vaiko tėviškės šeimynoje, Domeikavoje.

Jpeg

Krikšto apeigas atliko klebonas kun. Ž. Paulauskas. Klebonas palinkėjo tėvams užauginti krikštijamuosius vaikus atsakingais, sąmoningais bei tikinčiais bendruomenės nariais.

Jpeg

Krikštynų apeigos baigėsi bendra malda už naujai pakrikštytus vaikus, kad jų per Krikštą gautos Dievo dovanos sutvirtėtų, išsiskleistų, duotų vaisių ir vaikai iš tiesų taptų laimingais žmonėmis. Koplyčioje buvo surengtos nedidelės vaišės. Visi kartu pasižiūrėjome filmą apie krikšto esmęir apeigas. Vaikai gavo  dovanų, knygučių, balionų.

Jpeg
Jpeg

 

Šilainių parapijos Caritas vedėja

D. Matulaitienė