Susitikimas Raseinių dekanate

2017 m. kovo 9 d. Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas Arūnas ir bendruomeninių veiklų koordinatorė Milita apsilankė Raseinių dekanate ir susitiko su dekanu kun. Vytautu Paukščiu, dekanato Caritas veiklų koordinatore Irena Mitaliene, atskiras tarnystes kuruojančiais savanoriais.

Susitikimo metu aptartos Raseinių dekanato Caritas pagrindinės veiklos ir šių metų sumanymai, diskutuoti Caritas veikimo Raseinių parapijoje ir dekanate praktiniai klausimai, iš praktinės patirties kylantys iššūkiai, tokie kaip Caritas narių ir savanorių samprata ir vaidmenys, Caritas vaidmuo parapijos gyvenime, gaunamos ir dalinamos paramos apskaita, dekanato Caritas užduotys koordinuojant ir stiprinant veiklas parapijose.

IMG_8218

Džiugu, kad Raseinių Caritas komanda glaudžiai bendradarbiauja su dekanu ir kartu kuria bendruomenę, kurioje  apstu gailestingumo darbų tarnystės. Tikintieji skatinami jungtis į veiklas, atpažįstama, kad žmonėms reikia ne tik materialinės pagalbos, bet ir (neretai dar labiau) galimybės bendrauti, išsisakyti, būti išklausytiems ir suprastiems.

Nuspręsta po mėnesio organizuoti platesnį Raseinių dekanato Caritas susitikimą, kuriame būtų išgirsta parapijų patirtis ir rūpesčiai, pristatyti svarbiausi šiandienos Caritas tarnystės aspektai,  išsamiau aptartos galimos veikimo kryptys.

Akivaizdu, kad skyrus laiko bendram pokalbiui ir įsiklausant vieniems į kitus, galima atrasti reikiamus atsakymus į laiko ir vietos iššūkius, priimti juos kaip dovanas, padedančias stiprinti Caritas tarnystęir visos bendruomenės gyvybiškumą.

IMG_8306