Diena: 22 vasario, 2017

Carito savanoriai lankė ligonius

Minint Pasaulinęligonių dieną, vasario 11-ąją, šeštadienį, Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos  bažnyčioje šventų Mišių metu meldėsi už ligonius. Kenčiančius fizinį ir sielos skausmą, prašant jiems kantrybės, sveikatos, bei už žmones slaugančius ir dalijančius gėrį ir širdies šilumą kenčiantiems. Po Šv. Mišių Carito savanoriai lankė ligonius, drąsino ir stiprino juos savo žodžiu, guodė jų artimuosius. Karitietės […]