Carito savanoriai lankė ligonius

Carito savanoriai lankė ligonius

Minint Pasaulinęligonių dieną, vasario 11-ąją, šeštadienį, Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos  bažnyčioje šventų Mišių metu meldėsi už ligonius. Kenčiančius fizinį ir sielos skausmą, prašant jiems kantrybės, sveikatos, bei už žmones slaugančius ir dalijančius gėrį ir širdies šilumą kenčiantiems.

20170211_122107

Po Šv. Mišių Carito savanoriai lankė ligonius, drąsino ir stiprino juos savo žodžiu, guodė jų artimuosius. Karitietės ligoniams nešė dovanų, maisto paketų, norėdamos juos paguosti, pradžiuginti. Kiekviena aplankė po dvi šeimas. Tie apsilankymai buvo laukiami, akivaizdu šilti,  nes žmonėms svarbu pasikalbėti, pasidalyti savo džiaugsmais bei rūpesčiais.

20170211_122307

Taip pat buvo aplankyti sunkiai sergantys seneliai,  Alzheimerio globos ir slaugos namai VšĮ „ Amžiaus žiedas“. Visi, kurie tą dieną buvo aplankyti, buvo nustebinti ir dėkingi už parodytą jiems dėmesį ir praskaidrintą dieną, džiaugėsi karitiečių apsilankymu, dėkojo už nuoširdžią pagalbą.

20170211_120906

 

Šilainių parapijos Caritas informacija

D. Matulaitienė