Akcijos „Gerumas mus vienija“ savanorių susitikimas

2017 sausio 26 d. į Kauno arkivyskupijos patalpas sugužėjo akcijos „Gerumas mus vienija“, vykusios prekybos centruose 2016 m. gruodžio 11-13 ir 19-23 dienomis savanoriai. Å is susitikimas buvo skirtas padėkoti, kiekvienam, kuris dovanojo savo laiką ir kvietė šventėms besiruošiančius žmones už auką įsigyti Caritas simboliu tapusią žvakelę.

IMG_8128 (1024x683)

Å ios žvakelės yra gaminamos Vilniuje žmonių, kurie išgyvena itin sudėtingas gyvenimo situacijas, bet stengiasi ir siekia atkurti prarastus darbinius įgūdžius ir grįžti į darbo rinką. Tad dalis akcijos metu surinktų lėšų yra skiriama žvakelių savikainos sumokėjimui, o likusi dalis keliauja tikslinėms veikloms, kurių koordinatoriai ir savanoriai dalyvavo akcijoje.

Å iais metais galime pasidžiaugti, kad Kauno mieste akcijai erdvęsuteikė 6 prekybos centrai – Akropolis, Hyper Maxima, Pramonės pr. veikianti Maxima XX, Savas ir Molas (o kaip Mega?). Akcijai buvo skirtas laikas prieš pačias šventes. Iš viso akcijos dalyviai skyrė akcijai 176 valandas.

Ypatingai svarbu paminėti, kad šiais metais akcijoje dalyvavo 70 savanorių, kurie dovanodami savo laiką ir kviesdami kitus dalintis budėjo prekybos centruose. Savanoriai prekybos centruose iš viso išdalino 3446 žvakeles.  Tikėtina, kad tiek Caritas žvakelių pasklido po namus, padarė juos truputį  šiltesnius ir jaukesnius. Išdalintų žvakelių skaičius taip pat parodo, kad daug šiltų susitikimų įvyko tarp savanorių ir prekybos centrų lankytojų. Iš viso akcijos metu surinkta 8608,99 eurai.

IMG_8130 (1024x683)

Akcijoje dalyvavo 5 vaikų dienos centrai (VDC) – Petrašiūnų VDC, VDC „Vaikų stotelė“, Šančių VDC, J. Matulaičio VDC „Centriukas“ ir Senamiesčio VDC. Akcijos metu surinktas lėšas kiekvienas dienos centras numato skirti savo globojamų vaikų stovykloms, išvykoms, rekolekcijoms ir kitoms kasdienei centrų veiklai svarbioms sritims.

Taip pat akcijoje dalyvavo Kauno arkivyskupijos Caritas programų – Užsieniečių integracijos programos, Benamių ir nuteistųjų integracijos programos, Vaiko gerovės instituto, Pagalbos epilepsija sergantiems programos atstovai, taip pat arkikatedros Caritas komanda. Å ios programos surinktas lėšas skirs savo globojamoms tikslinėms grupėms.

Minėtame susitikime savanoriai dalinosi savo patirtimis ir įspūdžiais. Dauguma liudijo, kad pradžioje jiems buvo labai nedrąsu ir nepatirta, kaip užkalbinti skubančius prekybos centrų lankytojus ir kaip rasti su jais kontaktą, tačiau jau bėgant pirmąjam pusvalandžiui darėsi vis drąsiau ir smagiau suvokiant, kad laikas skirtas savanorystei iš ties augina ir suteikia patirties. Taip pat buvo pastebėta, kad daugelis žmonių iš ties yra draugiški, besidomintys pačia akcija ir norintys daugiau sužinoti apie veiklas.

Džiaugiamės įvykusia akcija ir šiuo savanorių susitikimu, leidžiančiu mums išgyventi bendrystęir mokytis vieni iš kitų. Dėkojame prekybos centrams, suteikusiems akcijai erdvę, taip pat kiekvienam savo laiką ir pastangas skyrusiam savanoriui. Žinoma, esame dėkingi ir kiekvienam žmogui, kuris turėjo galimybęsutikti akcijos „Gerumas mus vienija“ savanorius. Ačiū už Jūsų gerą žodį, šypseną ir dalinimąsi.

IMG_8115 (1024x683)

Svarbu paminėti, kad akcija visą Adventą vyko ir parapijose, kuriose žvakeles platino parapijų Caritas bendradarbiai. Jų patirtis ir rezultatai bus pristatyti Kauno arkivyskupijos Caritas metinėje konferencijoje ir metinėje ataskaitoje, kurią patalpinsime mūsų interneto svetainėje.