Karitiečiai padovanojo šventęvaikams

Sausio 8 d. minint Trijų Karalių šventę, Vilijampolės parapijos Carito moterų iniciatyva buvo suorganizuota Kalėdinė šventė, vaikučiams iš socialiai remtinų šeimų.

Prie šventiškai vaišėmis paruošto stalo, susirinko gausus būrelis vaikų. Bendra malda šventępradėjo vikaras kun. Benas Audrius Martusevičius. Pasisotinęvaikučiai, smagiai dainavo daineles, atsakinėjo į viktorinos klausimus, deklamavo eilėraščius ir linksmai šoko ratelius, kartu su Vilijampolės parapijos jaunimu, kuriam vadovauja Ugnė Dirsytė.

Å ventei baigiantis Carito pirmininkė Albina Kavaliauskienė padėkojo parapijos klebonui Jonui Bujokui už visapusišką palaikymą ir paramą. Taip pat visiems šventės dalyviams už nuotaikingą buvimą kartu ir gerą nuotaiką, o karitietėms už pasiaukojantį ir kantrų darbą ir išdalino vaikučiams dovanėles.  Kaip gera pajausti, kad mažose vaikučių širdelėse gerumas turi atgarsį.

Vilijampolės parapijos Caritas informacija