Kaune diskutuota apie kūdikių globos aspektus

Posted By on 2016 9 gruodžio

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Kauno arkivyskupijos Caritas šių metų gruodžio 6 d. Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“ (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialas) Kaune surengė apskrito stalo diskusiją “Kūdikių globos aspektai institucinės globos pertvarkos procese”.

img_20161206_132818

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Viena iš tikslinių šio projekto grupių yra vaikai, likębe tėvų globos (taip pat ir kūdikiai), vaikai bei jų šeimos patiriančios riziką. Apskrito stalo diskusija siekta pristatyti projekto tikslus ir aptarti sunkumus, kylančius dėl globėjų paieškos, pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais. Diskusijoje dalyvavo Kauno regiono vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyrių specialistai, vaikų globos namų atstovai, GIMK specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Renginio pradžioje Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas perdavė Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo sveikinimą ir patvirtinimą, jog Katalikų Bažnyčia remia pilietines ir valstybės iniciatyvas, siekiant padėti užaugti naujose šeimose be tėvų globos likusiems kūdikiams. A. Kučikas, pratęsdamas ganytojo sveikinimą, paminėjo, jog Kauno Caritas, darbuodamasis vaikų globos ir įvaikinimo baruose su naujai pradėta „Vaiko gerovės instituto“ programa, vadovausis vaiko orumo, subsidiarumo ir bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis principais.

img_20161206_132715

Alina Jakavonienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorė, supažindino su Lietuvos institucinės globos pertvarkos procesais, esama kūdikių ir vaikų globos bei įvaikinimo situacija. Prelegentė pabrėžė, jog institucinė kūdikių globa laikytina „instituciniu smurtu“, todėl ir kūdikių bei vaikų globos pertvarkos siekis – pirmiausia sudaryti prielaidas, jog alternatyvi vaikų globa būtų įgyvendinama tik šeimoje, įsipareigojant remti šeimą ir pozityvią tėvystę, skatinti visuomenės pakantumą šeimos globos netekusiems vaikams.

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ direktorė dr. A. Prasauskienė apžvelgė vadovaujamos institucijos, kurioje šiuo metu auga 43 tėvų globos netekęvaikai, situaciją. Vadovė supažindino su institucijos vykdoma veikla, pastebėjo, kad nuo 2017 m. įsigalios Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, stipriai ribojantis kūdikių globos veiklą. Prelegentė pastebėjo, jog rengiantis pokyčiams yra svarbus institucijų bendradarbiavimas ir visuminis požiūris į vaiką.

I. Segalovičienė, Kauno miesto mero patarėja, supažindino su pagrindiniais savivaldybės reorganizaciniais darbais bei rengiamais veiksmais, siekiant surasti reikiamą budinčių, laikinųjų ir nuolatinių globėjų skaičių bei intensyvinant pagalbą įvaikinusioms ir globėjų šeimoms. Tai būtų finansinė parama, paslaugų šioms šeimoms tinklo plėtojimas savivaldybės ir NVO lygmenimis bei gyventojų požiūrio keitimu, užsiimant informacijos sklaida.

Kauno arkivyskupijos Caritas programos „Vaiko gerovės institutas“ vadovė, ses. D. K. Kuzmickaitė, apžvelgė institucinės globos istorinęraidą Jungtinėse Valstijose, įpindama ir Čikagos arkivyskupijos Caritas šioje srityje vykdomų sėkmingų veiklų pavyzdžius.

A. Viplentienė, VšĮ „Vilties glėbyje“ direktorė papasakojo apie šeimoje augančius du iš kūdikių namų vaikus, teikiančius daug džiaugsmo visai šeimai, atkreipė dėmesį į tokius vaikus priėmusių šeimų iššūkius ir šių šeimų palaikymo svarbą.

Renginio dalyviai iš Kauno reginio vaiko teisių bei vaikų globos tarnybų išsakė susirūpinimą dėl pertvarkos metu iškylančių sunkumų, dalijosi įžvalgomis apie galimus sprendimus. Renginį moderavusi V. Rudzinskienė, Kauno regiono pertvarkos koordinatorė, užbaigdama diskusiją dalyvius kvietė tolesniam bendradarbiavimui, ieškant optimaliausių sprendimų institucinės globos pertvarkos srityje.