Diena: 18 balandžio, 2016

Arkivyskupas L. Virbalas lankėsi Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

Balandžio 15 dieną, šiltą pavasario popietę, Gerojo Ganytojo parapijoje vyko vizitacija, kurioje  dalyvavo Kauno  arkivyskupas  L. Virbalas SJ, parapijos klebonas kun. mons. K. Grabauskas,  Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Kauno I dekanato vedėja Ona  Virbašiūtė, parapijos Caritas karitietės. Jo ekscelencija arkivyskupas L. Virbalas, šį susitikimą pradėjo malda. Gerojo Ganytojo parapijos Caritas vedėja N. Gužinskienė, vizitacijos […]