Arkivyskupas L. Virbalas lankėsi Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

Arkivyskupas L. Virbalas lankėsi Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje

DSCF4511Balandžio 15 dieną, šiltą pavasario popietę, Gerojo Ganytojo parapijoje vyko vizitacija, kurioje  dalyvavo Kauno  arkivyskupas  L. Virbalas SJ, parapijos klebonas kun. mons. K. Grabauskas,  Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, Kauno I dekanato vedėja Ona  Virbašiūtė, parapijos Caritas karitietės.

Jo ekscelencija arkivyskupas L. Virbalas, šį susitikimą pradėjo malda.

Gerojo Ganytojo parapijos Caritas vedėja N. Gužinskienė, vizitacijos metu pristatė, kas yra  nuveikta  parapijos karitatyvinėje veikloje. Parapijos Caritas  daug dėmesio skiria daugiavaikių  šeimų lankymui, vienišų žmonių globai. Karitietės pasidžiaugė šios parapijos kunigų palaikymu,  skatinimu bei nuoširdžiu bendradarbiavimu.

Arkivyskupas L. Virbalas ragino karitiečius ne visus darbus atlikti patiems, bet kviesti   bendruomenębūti aktyviais ir atsiliepti į meilės tarnystę, kad galėtų pasakyti, jog yra tikra parapijos bendruomenė.

 

Kauno Caritas informacija