„Caritas Europa“ Inovacijų festivalyje – dėmesys Nuteistųjų artimųjų projektui

Šiais metais Caritas Europa organizuojamame inovacijų festivalio kataloge pristatomi 49 inovatyvūs projektai, tarp kurių 3 yra iš Lietuvos:

  • Kauno arkivyskupijos Caritas Nuteistųjų integracijos programos ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas Nuteistųjų konsultavimo centro bendras projektas „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link“, kurio tikslas padėti nuteistųjų šeimoms;
  • Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinųjų namų komandos „Draugiškos nuomos“ projektas, kurio tikslas suteikti saugius namus mažas pajamas gaunantiems asmenims, palengvinant jų perėjimą iš benamystės į bendruomenės gyvenimą;
  • Telšių vyskupijos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas komandos projektas „Jaunasis Caritas“, kurio tikslas įtraukti jaunus žmones į savanorišką veiklą.
Europos Carito Inovacijų kataloge – projektas „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link“ (įgyvendinamas Caritas Nuteistųjų integracijos programos ir Nuteistųjų konsultavimo centro)

Kauno arkivyskupijos Caritas Nuteistųjų integracijos programos ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas Nuteistųjų konsultavimo centro bendrame projekte „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link” siekiama palaikyti nepastebėtuosius – stiprinti Lietuvoje įkalinimo bausmę atliekančiųjų šeimos narius.

Problematika: Lietuvoje nuteistųjų artimieji ne visad susilaukia dėmesio ir reikiamos pagalbos, o jų vaidmuo itin svarbus įkalinimo bausmę atlikusių asmenų sugrįžimui į visuomenę. Tarptautiniuose tyrimuose pabrėžiama, jog ryšių su šeima palaikymas mažina pakartotinį nusikalstamumą. Vietinė praktika ir pasaulinės studijos rodo, jog šeimos nariai – tėvai, sutuoktiniai, vaikai, broliai, seserys – susiduria su artimo žmogaus įkalinimo antrinėmis pasekmėmis.

Tikslinė grupė: nuteistųjų artimieji.

Sprendimas: „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link” projekte siekiama atstovauti ir palaikyti nuteistųjų šeimas, sukuriant informacijos platformą, suteikiant pagalbos galimybę 180 artimiesiems, įtraukiant 21 bendruomenę, organizuojant šeimų dienas įkalinimo įstaigose, plėtojant profesionalias gaires, stiprinant komandinius įgūdžius tarptautiniuose mokymuose ir tinklų kūrime.

Inovatyvus aspektas. Tai pirmas projektas Lietuvoje, teikiantis socialines paslaugas unikaliai nuteistųjų artimiesiems. Projekte siekiama apimti ne tik paslaugų kūrimą, bet ir didinti bendruomenės informuotumą apie šių šeimų iššūkius.

Projektas „Nuteistųjų artimieji – įgalinimo link” Aktyvių piliečių fondo, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagalba nuteistiesiems, bausmę atlikusiems ir jų artimiesiems:

Kauno arkivyskupijos Caritas
Nuteistųjų integracijos programa
Adresas: Papilio g. 5, Kaunas
Darbo laikas: II-IV 8.30-17.00 val.
Telefono numeris: +370 638 68206
El. paštas: caritas@bausmesseselyje.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Nuteistųjų konsultavimo centras
Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius
Darbo laikas: II-IV 10.00-13.00 val.
Telefono numeris: +370 646 01342
El. paštas: nkc@vilnius.caritas.lt

Daugiau informacijos apie pagalbą nuteistųjų artimiesiems rasite: https://bausmesseselyje.lt/ 

Susiję straipsniai: 
Pagalba nuteistųjų artimiesiems – kelias į saugesnę mūsų pačių ateitį
Ar esame pasirengę padėti suklupusiam?

2024 Caritas Europa Inovacijų festivalio katalogas.

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas projektas „Jaunasis Caritas“
Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinųjų namų „Draugiškos nuomos“ projektas