Domeikavos parapijos Caritas atsinaujinimo procese: stipri bendruomenė (at)pažįsta vargstančiųjų poreikius

Domeikavos parapijos Caritas tęsia projekto „Kauno arkivyskupijos Caritas institucinis stiprinimas“ įgyvendinimą. Rugsėjo 17 d. parapijos pastoracinės tarybos nariai ir aktyvūs parapijiečiai susirinko į numatytą pirmąjį susitikimą vietos Carito socialinės veiklos strategijai parengti. Susitikimas buvo skirtas Carito regioninės vietos esamai situacijai apžvelgti ir pagalbos poreikiams parapijoje išgryninti.

Susirinkime dalyvavo gausus būrys parapijiečių, kurie pateikė daug pastebėjimų, kurioms sritims ateityje būtų tikslingiausia skirti prioritetą.

Susitikimo metu paaiškėjo, kad turi būti sukurtas aiškus savanorių vidinės komunikacijos modelis. Taip pat aktuali tema – išorinė komunikacija, t. y. yra žinomi pavieniai atvejai, kuomet vietos bendruomenės nariams būtų reikalinga materialinė ar dvasinė pagalba, tačiau nėra platesnio ryšio su vietos gyventojais, o ir patys gyventojai ne visada įsivaizduoja, kur galėtų kreiptis ištikus negandoms. Pastebėtas ir dalies parapijiečių vienišumo aspektas, dvasiniai bendražmogiško palaikymo poreikiai, į ką taip pat svarbu atkreipti dėmesį.

Apibendrinant išsakytas susitikimo dalyvių mintis ir pirminius pasiūlymus, galima išskirti pagrindinę kryptį – tai bendrystės ir bendravimo skatinimas (tiek vidiniame tiek ir išoriniame parapijos Carito lygmenyse), leisiantis kokybiškai atliepti parapijoje gyvenančių žmonių poreikius. Taip atsirastų galimybė ateityje suteikti realią pagalbą stokojantiems.
O kaip šiuos susitikimo dalyvių išsakytus poreikius ir pasiūlymus paversti konkrečiais darbais bus diskutuojama jau netrukus vyksiančiuose kituose strateginio pobūdžio susitikimuose.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.