Draugystė su ukrainiečiais – kviečiame savanoriauti!

Dėkojame Lietuvai! Sunkiais mums laikais parėmėte mūsų Tėvynę: dovanojote savo išteklius ir širdis už mūsų pergalę. Jūs priglaudėte mus ir mūsų vaikus, palikusius savo degančius namus! Atsidėkodami Lietuvos žmonėms norime ir mes dovanoti savo bendrystės su Jumis laiką. Kviečiame lietuvius ir ukrainiečius į Kauno Carito ukrainiečių konsultavimo centrą bendram susitikimui. Viliamės dar daug ką nuveikti drauge. 
Elena iš Ukrainos

Gegužės 26 d. 17 val. kviečiame esamus savanorius ir norinčius savanoriauti į projekto idėjos pristatymo renginį Kaune. Susitikimo metu susipažinsime ir pasikalbėsime plačiau, kas mūsų laukia.

Kauno arkivyskupijos Caritas startuoja su projektu, skirtu Ukrainos pabėgėlių socialinei – kultūrinei integracijai. Siekiame prisidėti prie pabėgėlių sėkmingo įsitraukimo į mūsų visuomenę, sudaryti sąlygas, kad jie nepatirtų diskriminacijos, tobulintų reikalingus asmeninius bei socialinius gebėjimus ir net aktyviai prisidėtų prie Lietuvos visuomenės gyvenimo. Tikime, kad tai bus praturtinanti patirtis mums visiems.

Projekto vykdymo laikotarpiu savanoriai galės dalyvauti: 
– veiklose, skirtose vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti;
– kultūrinėse ir švietėjiškose veiklose, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais; 
– sporto, sveikatinimo ir kt. veiklose.

Esate kviečiami tapti naujos idėjos įgyveninimo bendradarbiais! 
Susidomėjusius kviečiame ateiti į idėjos pristatymo renginį; registracija iki gegužės 24 d.: https://forms.gle/LsudeiTWBY5gfiA76.
Pakvieskite mamą, brolį, draugą ar kaimyną eiti kartu!

Iki susitikimo!
Kauno arkivyskupijos CaritasHumanitarinės pagalbos programos komanda

***
PROJEKTAS „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA”