Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu pasidalyta su benamystę bei kitokį vargą patiriančiais

Velykinę savaitę, balandžio 12 d., tęsiant maldos trečiadienių tradiciją Kauno arkikatedroje, arkivyskupo kvietimu meldėmės už Carito ir karitatyvinės misijos bendradarbius, savanorius, geradarius.

Šv. Mišioms vadovavo paskirtasis vyskupas Saulius Bužauskas. Į bendrą maldą jungėsi Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos Carito darbuotojai, savanoriai.

Į šias Mišias pasidalyti velykiniu džiaugsmu buvo pakviesti arkivyskupijos Carito benamystę patiriančiųjų dienos centro lankytojai. Visiems žmonėms, kurie neturi savo namų, melsta Dievo malonės – viltingo pokyčio jų gyvenime.

Visuotinėje maldoje, be kita, Carito bendradarbiai meldėsi ir už karitatyvinį, ir už socialinį tarnavimą visuomenei, už žmones, kurie darbuojasi šiose srityse. Taip pat ir už visus vargstančius bei kenčiančius, išgyvenančius netektį, vienišumą, depresiją, atskirtį, ligas – kad jie būtų Dievo ir žmonių sustiprinti bei paguosti.